BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomanek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Identyfikacja i hierarchizacja czynników efektywności transportu
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej, 2012, 50-80, tab. rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność transportu, Globalizacja gospodarki, Postęp techniczny
Transport efficiency, Economic globalization, Technical progress
Abstrakt
Spadek kosztów transportu umożliwia globalizację-lardnerowska zasada może być odczytywana jako potwierdzenie faktu, że rozmiary rynków(wielu) osiągnęły zasięg globalny, dalszy spadek kosztów transportu będzie zatem prowadził do intensyfikacji konkurencji globalnej. Koszty transportu stanowią już niewielką część kosztów produkcji - analiza transportochłonności gospodarki wskazuje, że szeroko rozumiana działalność TSL to około 10%PKB,a koszty transportu stanowią tylko część kosztów logistycznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Lardner D., Railway Economy: a Treatise on the New Art Of Transport, New York 1850
 2. Malik K, Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Politechnika Opolska, Opole 2004
 3. Lowe D., Intermodal freight transport, Elsevier, Oxford-Burlington 2006
 4. Viegas J.M., Integrated transport systems: public-private interfaces, w: Handbook of transport strategy, police and institutions, eds. K.J. Button, D.A. Henscher, Elsevier 2005
 5. Prévôt F., Coopétition et management des competences, “Revue Française de Gestion” 2007, Nr 176
 6. Van de Velde D.M., Coordination, integration and transport regulation, w: Handbook of transport strategy, police and institutions, eds. K.J. Button,D.A. Henscher, Elsevier 2005
 7. Tomanek R., Organizacja transportu jako instrument integracji, w: Integracja systemów transportowych w warunkach gospodarki rynkowej. Procesy, mierniki, modele. III etap badań statutowych, red. M. Michałowska, AE, Katowice 2007 (maszynopis niepublikowany)
 8. Karsten J., Passengers, consumers, and travellers: The rise of passenger rights in EC transport law and its repercussions for Community consumer law and policy, “Journal of Consumer Policy” 2007, Vol. 30, Iss. 2
 9. Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, AE, Katowice 2002
 10. Mougeot M., Naegelen F., Was Chadwick right?, „Review of Industrial Organization” 2007, Vol. 30, Iss. 2
 11. Tomanek R., Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego, „Transport Miejski i Regionalny” 2005, nr 3
 12. Janecki R, Transport zbiorowy jako element polityki zrównoważonego rozwoju regionów, „Transport Miejski” 2001, nr 12
 13. Teichmann E., Deregulacja i liberalizacja, a konkurencja w transporcie, w: TRANS’95. Wspólna Europa - szanse i zagrożenia dla transportu, red. W. Januszkiewicz, SGH, Warszawa 1995
 14. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K, Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997
 15. Candfield J., Renesans kolei brytyjskich, „Rynek Kolejowy” 2006, nr 3
 16. Tylutki A., Harmonizacja konkurencji a liberalizacja w transporcie, w: TRANS ’95. Wspólna Europa - szanse i zagrożenia dla transportu, red. W. Januszkiewicz, SGH, Warszawa 1995
 17. Ciesielski M., Logistyka w strategiach firm, PWN, Warszawa 1999
 18. Bobińska K., Rynek w infrastrukturze, infrastruktura na rynku, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2000
 19. Hernandez H., Road ahead, “Foresight” 1999, Vol. 1, No 6
 20. May G.H., Transport in Europe: where are we going?, “Foresight” 2005, Vol. 7, No 6
 21. Burnewicz J., Nowoczesna wizja transportu i jej potencjalny wpływ na zagospodarowanie przestrzenne, w: Materiały z konferencji „Koncepcja zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy”, Jachranka, 25-26.09.2008 (maszynopis niepublikowany)
 22. Dydkowski G., Obszary zastosowań oraz efektywność rozwiązań telematycznych. Badania integracji transportu miejskiego, w: Inteligentny system zarządzania transportem publicznym, Politechnika ŒŚląska, Katowice 2008
 23. Szymczak M., Strategiczne systemy informacyjne a konkurencja w transporcie, w: Konkurencja w transporcie, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 245, Poznań 1996
 24. Nakagawa D., Matsunaka R., Koide Y., Effect of bus locations information system on the demand for buses, w: European Transport Conference. Proceedings of Seminar D: Traffic Management, Safety & Intelligent Transport Systems. AET, Cambridge 27-29.09.1999, Vol. P432
 25. Franz P., E-commerce equals e-opportunities for passenger railways. “European Railway Review” 2000, Vol. 6, Iss. 4
 26. Citizens Network Benchmarking Initiative. ELTIS, Bruxells 1999, http:// www.eltis.org/benchmarking/s2-3-anl.htm
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu