BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Poznan University of Life Sciences, Poland), Kiełbasa Barbara (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Farm Management in the Light of the Cross-Compliance Requirements
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 3, s. 15-23, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Funkcje zarządzania, Zasada wzajemnej zgodności
Arable farm management, Management functions, Cross-compliance requirement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The paper presents main issues in managing implementation of the cross-compliance requirements on the microeconomic level, i.e. in an agricultural holding. Important areas of requirements that were introduced within the cross-compliance mechanism in 2004 are discussed. Cross-compliance means the dependence of obtaining EU direct payments in their full extent on meeting by a farmer some standards and keeping to some rules. This mechanism initiates some processes in agricultural holdings which are called processes of adjustment and which can be repeatable. Management of adjustment processes combines functions of management such as planning, organizing, directing and controlling the obtained results. Adjustment of the agricultural holdings receiving direct payments is related to the management of these holdings in accordance with established rules (standards) that operate as cross-compliance requirements. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddzial w Radomiu. [2012]. [Tryb dostępu:] www.cc.cdr.gov.pl. [Data odczytu: maj 2012].
 2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności. Poradnik metodyczny dla doradców rolnych wykonujących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego PROW 2007-2013. [2009]. Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego. Radom.
 3. Drucker P.F. [2005]: Praktyka zarządzania. Wydawnictwo MT Biznes, Warsaw.
 4. Duczkowska-Piasecka M. [2001]: Zarządzanie gospodarstwem rolnym i przedsiębiorstwem - marketing w biznesie. [In:] Zarządzanie gospodarstwem rolnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich w zakresie marketingu oraz kierunków rozwoju i struktury produkcji. Materiały szkoleniowe. Wydawnictwo KCDRRiOW, Brwinów.
 5. Fereniec J. [1999]: Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwo Key Tekst, Warsaw.
 6. Griffin R.W. [2004]: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 7. Kania J., Kiełbasa B. [2011]: The role of Farm Advisory System in implementation of cross-compliance requirements among Polish farmers. [In:] Proceedings of 20th European Seminar on Extension Education, pp. 142-149.
 8. Kapusta F. [2008]: Agrobiznes. Wydawnictwo Difin, Warsaw.
 9. Kompendium wiedzy o agrobiznesie. [2004]. E. Gurgul (red.). Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 10. Koźmiński K., Piotrowski W. [1996]: Zarządzanie - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw.
 11. Kożuch B. [2000]: Zarządzanie - podstawowe zasady i funkcje. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 12. Leśniak B. [2002]: Zarządzanie w gospodarstwach rolnych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego no. 2(32), pp. 80-93.
 13. Michalski E. [2008]: Zarządzanie: podręcznik akademicki. Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 14. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych: przewodnik dla doradców. [2010]. Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego, Radom 2010.
 15. Misztal E. [2008]: System zarzadzania w rolnictwie. [In:] Zarządzanie w agrobiznesie - Management in Agriculture. M. Nowicka-Skowron (ed.). Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 16. Nowakowska-Grunt J., Cubała M. [2007]: Strategia i zarządzanie strategiczne jako element wspomagający działalność przedsiębiorstwa na przykładzie IKEA. [In:] Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. W. Skibińska & B. Skowron-Grabowska (eds.). Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 17. Oskam A., Meester G., Sivis H. [2010]: EU Policy for agriculture, food and rural areas. Wageningen Acadamic Publishers, Wageningen.
 18. Roszkowski H., Wiatrak A.P. [2005]: Zarządzanie projektem: istota, procesy i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warsaw.
 19. Sokołowska S. [1998]: Zarządzanie agrobiznesem. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole.
 20. Stabryła A. [1983]: Funkcje zarządzania. Wydawnictwo PAN, Cracow.
 21. Zarządzanie w agrobiznesie - Managament in Agriculture. [1998]. M. Nowicka-Skowron (ed.). Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu