BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnik Zbigniew (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu), Tokarz Andrzej S. (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie)
Tytuł
Potrzeba społeczna istotną cechą pojęcia łączności publicznej jako celu publicznego
The Social Need as the Significant Feature of the Notion of Public Communication as a Public Goal
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 3(24), s. 5-23
Słowa kluczowe
Inwestycje publiczne, Inwestycje, Telekomunikacja, Prawo telekomunikacyjne
Public investment, Investment, Telecommunication, Telecommunication law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Łączność by była publiczną musi posiadać pewne cechy, które tworzą istotę pojęcia celu publicznego. Wskazanie takich wyróżników jest możliwe na różnych poziomach. W ramach przedstawionej analizy takim warunkiem jest istnienie potrzeby społecznej, bo tylko ona konstytuuje jurydyczne pojęcie celu publicznego. Cecha ta rozumiana jako właściwość celu publicznego jest istotnym elementem poprawnego ustalenia treści terminu, która często bywa nadużywana. (fragment tekstu)

The subject of the article is an effort to define the notion "public goal investment" in understanding of act on town and country planning in the scope of public communication. It consists of two elements: the "public goal" in understanding of act on real estate management in a form of the public communication and a social need, which this goal should be able to satisfy. Only the joint occurrence of both prerequisites decides on an attribute of a planned investment in the scope of public communication as the "public goal investment". Awareness of existence of each of them is essential for the reason that realisation of such investments may interfere in the constitutionally protected right to property by limitation or deprivation of it. Since needs of public interest should be taken into consideration in the planning policy, thus development of telecommunication infrastructure should be justified by an objective need of a given community in this scope. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Stahl, Cele publiczne i zadania publiczne, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, pod red. J. Zimmermanna, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 2006, s. 95-116
  2. Z. Czarnik, Cel publiczny jako przesłanka wywłaszczenia nieruchomości, [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. L. Żukowskiemu, Przemyśl - Rzeszów 2009, s. 61-80.
  3. K. Kawałek, M. Rogalski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2010, s. 66-68.
  4. S. Lewandowski, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2004, s. 30.
  5. Szerzej: Z. Czarnik, Istota i zakres władztwa planistycznego gminy, Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka 2010, nr 3, s. 5-30.
  6. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 195 in.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu