BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pierzchała Ewa (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Koncesja jako dwustronna forma działań administracji - rozważania na tle przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Concession as the Bilateral Form of Activities of Administration - Considerations on the Background of Regulations of Act on Concession for Construction Works or Services
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 3(24), s. 71-86
Słowa kluczowe
Koncesje, Budownictwo, Usługi, Regulacje prawne
Concessions, Construction sector, Services, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienie dotyczące umowy koncesji w świetle ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ma doniosłe znaczenie z punktu widzenia zarówno teorii prawa administracyjnego, jak i praktyki. Na jednej jak i drugiej płaszczyźnie nie ma jednolicie utrwalonego poglądu co do charakteru prawnego tej instytucji. (...) Problem sprowadza się do tego, czy koncesja jako dwustronna forma prawna działań administracji ma charakter umowy cywilnoprawnej czy administracyjnej. (fragment tekstu)

The subject of considerations of the article is a legal character of a contract of concession in the light of regulations of act on concession for construction works or services. The discussed problems is regulated in the Polish legislation in a way arising many interpretative doubts, particularly when a legal qualification of the contract is taken into consideration. Since the Polish legal order knows a legal form close to the contract of concession of a completely different contents. On this background many problems occur which have theoretical, and practical character. The concession as the author shows, is a unilateral legal form, whereas the contract of concession is bilateral one. Introduction of the institution of the contract of concession to the Polish legislation is an expression of interference of the private law to the public law, which also is not insignificant and influences establishing new forms of legal activities of administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Kijowski, Umowa administracyjna w części ogólnej polskiego prawa administracyjnego, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Boć, A. Chajbowicz, Kolonia Limited 2009, s. 283.
  2. A. Błaś, [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Kolonia Limited 2010, s. 344 in.
  3. J. Olszewski (red.], Prawo gospodarcze, Warszawa 2009, s. 11.
  4. Z. Cieślik, Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków 2004, s. 96.
  5. J. Kijowski, Umowy w administracji publicznej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 134.
  6. I. Richter, G. F. Schuppert, Casebook, Verwaltungsrecht, München 1995, cyt za: Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków 2004, s. 42.
  7. J. Lemańska, Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna, [w:] Umowy w Administracji, pod red. J. Bocia, L. Dziewięckiej-Bokun, Wrocław 2008, s. 431.
  8. J. Zimmermann, Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, Rok LXXI, z. 2, s. 170.
  9. A. Kubiak, Koncepcja umowy administracyjnej [na tle projektu Przepisów ogólnych prawa administracyjnego], Państwo i Prawo 2009, nr 4.
  10. L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji (na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych), [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, pod red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 361.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu