BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniel Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu)
Tytuł
Ryzyko wyrządzania znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków jako przesłanki wstrzymania wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Risk of Causing Serious Damage or Causing Results Difficult to be Reversed as Suspension Prerequisites of Execution of an Act or Activity in Court-administrative Proceedings
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 3(24), s. 120-144
Słowa kluczowe
Szkody, Postępowanie sądowe, Prawo cywilne, Ryzyko prawne
Damages, Legal proceedings, Civil law, Legal risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono problem ochrony tymczasowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, koncentrując się wokół przesłanek uzyskania przez powoda o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzania znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Szczegółowo omówiono artykuł 61 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Problems of the article are devoted to the problem of temporary protection in proceedings before administrative courts, concentrating itself around prerequisites of obtaining by a claimant a suspension of execution of an appealed act The author performs the exegesis of art. 61 § 3 Law on proceedings before the administrative courts, including in the subject of analysis the notions of "a serious damage" and "results difficult to be reversed". He presents his reasoning on the grounds of literature on the subject and examples obtained from the literature. In a conclusion he comes to an assumption that a global evaluation of the parties' situation is necessary in case of execution of an act, in case of appealing against it before an administrative court. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Kmieciak, Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowo administracyjnym, Państwo i Prawo 2003, nr 5, s. 18 i n
 2. R. Sawuła, Glosa do uchwały NSA z 16 kwietnia 2007 r., I GPS 1/07, Samorząd Terytorialny 2008, nr 1-2, s. 164.
 3. R. Sawuła, Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu administracyjnym, Przemyśl - Rzeszów 2008, s. 460.
 4. T. Woś, [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, s. 388-389.
 5. M. Kaliński, Odpowiedzialność odszkodowawcza, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2009, s. 76.
 6. E. Bagińska, Przesłanki odpowiedzialności deliktowej za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, [w:] System Prawa Administracyjnego. Tom 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla, Warszawa 2010, s. 419.
 7. A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998, s. 22.
 8. W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje. Rodzaje. Granice, Warszawa 1972, s. 123.
 9. M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008, s. 174.
 10. A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975, s. 59.
 11. A. Ohanowicz, [w:] J. Górski, A. Ohanowicz, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970, s. 46.
 12. Z. Radwański, Zobowiązania - część ogólna, wyd. 4, Warszawa 2003, s. 85.
 13. T. Dybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 1981, s. 214.
 14. A. Szpunar, Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym, Warszawa 1975, s. 39.
 15. A. Duży, Dyferencyjna metoda ustalania wysokości szkody, Państwo i Prawo 1993, nr 10, s. 58.
 16. B. Bladowski, A. Gola, Szkoda i odszkodowanie, Warszawa 1984, s. 5-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu