BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okoń Michał (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Fundacje prawa prywatnego a fundacje prawa publicznego : zagadnienia nadzoru nad ich działalnością
The Private Law Foundations and Public Law Foundations : Problems of Supervision over Their Activity
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 3(24), s. 159-178
Słowa kluczowe
Fundacje, Nadzór, Regulacje prawne
Foundation, Supervision, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki nadzoru nad działalnością fundacji działających w polskim porządku prawnym. Punktem wyjścia do rozważań jest istnienie dwóch kategorii fundacji, tj. fundacji prawa publicznego oraz fundacji prawa prywatnego. Pomiędzy nimi jest wiele cech wspólnych, ale jest także kilka dość istotnych różnic wpływających w znacznym stopniu na ich funkcjonowanie. Różnice te zostaną przedstawione poniżej, ze szczególnym jednak uwzględnieniem problematyki nadzoru. (fragment tekstu)

The subject of this article are problems of supervision over foundations operating in the Polish legal order. A starting point is differentiation of two categories of the foundations existing in the legal turnover, i.e. the private law foundations and public law foundations. In the first sequence a short characteristics of every of the above categories was performed and reasons of covering the foundations with supervision of the state authorities were indicated. The author reasons that supervision over both categories of the foundations has a completely different character. The public law foundations as the organisational entities which are included in the composition of the state administrative apparatus, are as a rule subject to much stronger supervision from the side of the public administrative authorities than established on the grounds of Act on foundations, private law foundations. Whereas the private law foundations established in the scope of the constitutional freedom are subject to supervision expressed in deprivation of the public administrative authorities the right to use means of supervision and a simultaneous admission of the right to use them by courts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Lasocik, Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 1994.
 2. J. Blicharz, Ustawa o fundacjach. Komentarz, Kolonia Limited, 2002, s. 14
 3. S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005, s. 272.
 4. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2006, s. 340
 5. H. Cioch, Fundacja - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich jako fundacja prawa publicznego, PiP 2000, nr 4, s. 68
 6. M. Stahl, [w:] Podmioty administrujące, Tom VI. Systemu Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 518.
 7. J. Jagielski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Nietypowe podmioty administrujące - kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej jubileuszowi 82-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 207.
 8. E. Ochendowski, Fundacja prawa publicznego - nowy podmiot administracji, [w:] Gospodarka. Administracja. Samorząd, red. H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997, s. 362
 9. W. E. Rappe, Fundacje, [w:] Encyklopedia nauk politycznych, Warszawa 1937, t. II, s. 258
 10. M. Swora, Nadzór nad stowarzyszeniami, fundacjami oraz prowadzeniem działalności pożytku publicznego, Państwo i Prawo 2003, nr 12, s. 69.
 11. Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2000, s. 192
 12. M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1995.
 13. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 136 i n.
 14. A. Wiktorowska, M. Wierzbowski, [w:] Prawo administracyjne, M. Wierzbowski [red.], Warszawa 2003, s. 93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu