BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako fundamenty nowego modelu biznesowego
Sustainable Development and Corporate Social Responsibility as the Basis for New Business Model
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 11-21, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejmowanie kwestii zrównoważonego rozwoju jest wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw. W ocenie ekspertów sprawia to przedsiębiorstwom wiele trudności, które spowodowane są brakiem strategicznego podejścia do tych kwestii. O wiele łatwiejszym zadaniem dla przedsiębiorstw jest podejmowanie różnorodnych działań z zakresu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, która to koncepcja wykazuje pewne związki ze zrównoważonym rozwojem. Na czym zatem polega wyzwanie? Według autora istnieje potrzeba skonkretyzowania zrównoważonego rozwoju w taki sposób, aby koncepcja ta była zrozumiała i możliwa do urzeczywistnienia na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw. Narzędziem koncepcyjnym, które może mieć w tym przypadku zastosowanie, wydaje się być model biznesu.(abstrakt oryginalny)

Taking sustainable development issues is a challenge for many contemporary companies. In authorities appraisals it is caused by lack of strategic approach to these issues. An easier task for companies is taking different actions from a wide range of corporate social responsibility conception, which is partly connected with sustainable development. What is the challenge? In author's opinion it is necessary to crystallize the paradigm of sustainable development to make it intelligible for small and medium companies. It seems that business model is an appropriate concept tool to achieve this goal.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski T., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój - teoria i praktyka w świetle treści raportów odpowiedzialności i zrównoważenia przedsiębiorstw, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji: perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, red. Z. Pisz, M. Rojek- Nowosielska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 2. Chodyński A., Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011.
 3. Jonker J., Reichel J., Rudnicka A., Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym, Wyd. Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2011.
 4. Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Duczkowska-Piasecka Wyd. SGH, Warszawa 2012.
 5. Modele funkcjonowania współczesnego biznesu, red. A. Jabłoński, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2010.
 6. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 7. Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym, Difin, Warszawa 2011.
 8. Społeczna odpowiedzialność organizacji: perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 9. Sustainability in business today: A cross-industry view, Deloitte, 2010.
 10. Sustainability Nears a Topping Point, Research Report, Winter 2012.
 11. Sustainable enterprises of the future, red. I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2012.
 12. The 2012 sustainability leaders survey, SustainAbility-Globescan.
 13. The sustainability survey 2011, SustainAbility-Globescan.
 14. Veleva V., Ellenbecker M., Indicators of sustainable production: framework and methodology, "Journal of Cleaner Production" 2001, No. 9.
 15. Wzorce zrównoważonej produkcji w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w małych i średnich przedsiębiorstwach. Raport z analizy danych zastanych, PARP, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu