BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rękowski Marek
Tytuł
Struktura i wielkość urodzeń na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1999-2006
The Structure and Number of Births on the Example of Kuyavia-Pomerania Province during 1999-2006
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 7, s. 9-19, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie wiekowe, Demografia, Przyrost naturalny, Płodność, Dzieci
Age diversity, Demography, Birth rate, Fertility, Children
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
W opracowaniu podjęta została próba rozpoznania dynamiki urodzeń w województwie kujawsko-pomorskim w trzech wymiarach: zmiany w wielkości urodzin, zmiany w strukturze urodzeń żywych według kolejności urodzenia dziecka, zmiany w strukturze wieku rozrodczego kobiet. Zakres czasowy opracowania obejmuje okres od utworzenia nowego podziału administracyjnego. Materiałem źródłowym, który posłużył do przeprowadzenia analizy wielkości i struktury rodności w województwie kujawsko-pomorskim, były dane statystyki masowej zawarte w rocznikach demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego. (fragment tekstu)

The main aim of the study was identification of birth rate in Kuyavia-Pomerania Province according to demographic features and changes. The scope of analysis included the years 1999-2006. The Central Statistical Office from 2000 to 2007 provided birth data which were the basic source of information. The results revealed the following phenomena: - decrease in the rate of birth, - changes in the structure of births. Taking birth sequence into account it was observed that there was an increase in giving birth for the first and second time and a decrease in giving birth for the fourth time and more, - age diversity of women giving birth. An increase in the rate of women giving birth in 25-29, 30-34 and 35-39 age group and a decrease of birth rate for women aged under 19 and 20-24 were observed during the analysed period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyniak H.. Statystyka opisowa z elementami demografii, Ars Boni et Aequi, Poznań 2003.
  2. Borowski S., Regiony reprodukcji ludności w Polsce Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1989.
  3. Borowski S., Szkice z teorii reprodukcji płodności, Prace wybrane, zebrał i wstępem zaopatrzył S. Wierzchosławski, Ossolineum, PAN, Warszawa 1983.
  4. Chromińska M., Czynnik ekonomiczny a dzietność rodzin rolników indywidualnych w Polsce. Studium statystyczno-demograficzne dla lat 1926-1984, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.
  5. Dane Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy; Główny Urząd Statystyczny: Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, Warszawa 2004.
  6. Frątczak E., Zmiany płodności, w: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, red. I. K. Kotowska, SGH, Warszawa 1999.
  7. Grzelak-Kostulska E., Przemiany w strukturze i procesach demograficznych na obszarze kujawsko- -pomorskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
  8. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
  9. Kędelski M., Paradysz J., Demografia, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
  10. Okólski M., Podstawowe procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Scholar, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu