BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Książkiewicz Marzena
Tytuł
Przejawy nierówności płci i dyskryminacja kobiet na rynku pracy
Gender Inequalities and Discrimination Against Women in the Labour Market
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 7, s. 20-29, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Nierówność płci, Dyskryminacja kobiet, Rynek pracy, Dyskryminacja w zatrudnieniu
Gender inequality, Women's discrimination, Labour market, Employment discrimination
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie nierówności pomiędzy sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy w okresie transformacji gospodarczej w Polsce. Artykuł przedstawia także przejawy dyskryminacji kobiet. w pierwszej części opracowania przedstawiono pojecie dyskryminacji. W dalszej kolejności pokazano nierówności na rynku pracy pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz regionalne zróżnicowanie rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem mierników nierówności. (fragment tekstu)

Transformation from the planned to the free-market economy causes disclosing and intensifying inequalities on the labour market. The purpose of the paper is to analyse regional inequalities between men and women on the labour market during the transformation period in Poland. Measurement of inequalities in the situation of men and women embraces selected labour market characteristics and the regional cross-section. The analysis covers professional activity, employment rate, wages and salaries level and unemployment. It comprises territorial diversity, distribution inequality, i.e. measures such as Gini index, Atkinson index and Theil measure and the comparison between coefficients counted for women and for men. The analysis pointed out that the situation of men was better than that of women in the analysed years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2007, GUS, Warszawa 2008.
 2. Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.
 3. Budrowska B., Duch D., Titkow A., Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badania, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003 .
 4. Domański H., Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach między mężczyznami a kobietami w Polsce, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 1992.
 5. Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P., Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 6. Głogosz D., Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, IPiSS, Warszawa 2007.
 7. Kalinowska-Nawrotek B., Kobiety na rynku pracy (sytuacja w Polsce i w krajach Unii Europejskiej) w: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 8. Kalinowska-Nawrotek B., Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 9. Kot S. M., Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu, Zakład Statystyki Społecznej, Katedra Statystyki, AE w Krakowie.
 10. Kotowska I. E., Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w: Wokół problemów równouprawnienia kobiet i mężczyzn, red. R. Siemieńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
 11. Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa 1998.
 12. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, GUS, Warszawa 2008.
 13. Michoń P., Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 14. Nowa encyklopedia PWN, PWN, Warszawa 1995.
 15. Piątek D., J. Kornaia modele nierównowagi na rynku pracy, w. Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 16. Polityka równości płci w praktyce, Wydawnictwo Biura Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundacja "Fundusz Współpracy" Warszawa 2006.
 17. Statystyka społeczna, red. T. Panek, PWE, Warszawa 2007.
 18. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 19. Ulman P., Wałęga A., Nierówności ekonomiczne a kapitał ludzki w Polsce, Katedra Statystyki, AE w Krakowie, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszytl0/34.pdf.
 20. Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, "Śląsk" Sp. z o.o. Wyd. Naukowe, Katowice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu