BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Zawodność rynku a odpowiedzialna realizacja zadań publicznych przez przedsiębiorstwa
Market Failure and Responsible Public Tasks Performance by Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 49-56, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Słowa kluczowe
Zawodność rynku, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rynek
Market failure, Corporate Social Responsibility (CSR), Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono autorską koncepcję kryterium społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Kryterium to odnosi się do firm uczestniczących w realizacji zadań publicznych poprzez quasi-rynki i nawiązuje do mechanizmów zawodności rynku. Generalnie rzecz biorąc, w tym ujęciu społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo, realizując zadanie publiczne, samodzielnie koryguje skutki występowania mechanizmów zawodności rynku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to introduce original concept of corporate social responsibility criterion. The criterion proposed refers to enterprises that perform public tasks through quasi-markets and market failure theory. In general, according to this criterion a company that is socially responsible autonomously corrects results of market failure mechanisms when performing public tasks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
  2. Drakeford M., Private Welfare, [w:] M. Powell (ed.), Understanding the Mixed Economy of Welfare, The Policy Press, Bristol 2007.
  3. Le Grand J., Quasi-market versus state provision of public services: Some ethical considerations, "Public Reason" 2011, Vol. 3.
  4. Le Grand J., Bartlett W., Quasi-Markets and Social Policy, Palgrave Macmillan, London 1993.
  5. Rojek-Nowosielska M., Modelowe ujęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 220, Wrocław 2011.
  6. Rutkowski W., Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
  7. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
  8. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, T. 1, PWN, Warszawa 2006.
  9. Walsh K., Public Services and Market Mechanisms. Competition, Contracting and the New Public Management, Palgrave Macmillan, London 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu