BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chróścielewski Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Z problematyki właściwości organów w postępowaniu administracyjnym
From Problems of Organs' Competencies in Administrative Proceedings
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 4(25), s. 7-34
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Organy administracji, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne
Public administration, Administrative bodies, Administrative law, Administrative proceedings
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z reguły przez własność organu administracji publicznej rozumiem się zdolność prawną tego organu do rozstrzygania w trybie postępowania administracyjnego określonej kategorii spraw. Takie określenie tego pojęcia sugeruje, iż zawsze rozpatrujemy je w kategoriach abstrakcyjnych (...). Jednak w toku konkretnego postępowania administracyjnego, a precyzyjniej - na etapie jego wszczęcia - organ administracji musi zbadać: swoją właściwość do rozpatrzenia danej sprawy, swoją bezstronność oraz bezstronność tych pracowników, którym zamierza powierzyć podejmowanie w tej sprawie czynność, a także czy w przypadku działania "na wniosek" - podanie o wszczęcie podstępowania pochodzi od podmiotu posiadającego w danej sprawie interes prawny. Wszystkie te czynności podejmowane są w odniesieniu nie do jakiejś "abstrakcyjnej", ale właśnie konkretnej sprawy, która ma być przedmiotem rozstrzygnięcia w trybie decyzji administracyjnej. (fragment tekstu)

In the Author's opinion on grounds of provisions of the Code of administrative proceedings one should talk not about some abstractive competence of an organ to examine a category of matters assumed in advance, but about the organ's competence to consider a particular, individual administrative case. Problems of establishing the organ's competence were analysed, particularly in instances of control of final decisions, where ratione materiae competence of the organ has been changed in relation to time of issuing such a decision. Criticising the legislator's activities, as well as mentioning the judicature's opinions proving interpretation divergences existing in this scope, the Author reasons that the ratione materiae competence resulting from provisions of substantive law, should constitute the ground for establishing an instance competence of organs authorised to control the final decision in extraordinary procedures. This competence should be established, taking into consideration the ratione materiae competence of the organs on the day of instituting the extraordinary process and adjudication in this process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. В. Adamiak, [w:] В. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2011, s. 113
  2. W. Chróścielewski, [w:] W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011, s. 70.
  3. W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002, s. 95.
  4. В. Adamiak, [w:] В. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2011, s. 127.
  5. W. Chróścielewski, Organy wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu terytorialnego według k.p.a., "Państwo i Prawo" 1999, nr 6, s. 29 i n.
  6. R. Sawuła, Właściwość instancyjna wobec organów samorządu terytorialnego po reformie administracji publicznej, "Państwo i Prawo" 2000, nr 1, s. 82-89;
  7. W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Trójszczeblowy model sądownictwa administracyjnego a jednoinstancyjne postępowanie administracyjne, "Państwo i Prawo" 1999, z. 5, s. 28-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu