BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolnicki Bogdan (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Koncepcja powiatu metropolitalnego
Concept of a Metropolitan County
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 4(25), s. 35-63
Słowa kluczowe
Powiat, Obszar metropolitalny, Współpraca regionalna
County, Metropolitan area, Regional cooperation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Górnośląski Związek Metropolitalny
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest przygotowanie konkretnego modelu znormalizowanego systemu aglomeracji miejskich, a dokładniej, tzw. obszaru metropolitalnego. Wyróżniane są trzy typy obszarów aglomeracyjnych: "wielkie miasto", "aglomeracje dwucentrowe" i "konurbacja", gdzie w artykule skoncentrowano się na tym ostatnim. Autor przedstawił tworzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, jego cele, zasady działania, a także ustawowe wysiłki normalizujące aktywność podobnych związków komunalnych. Wskazano, że takie rozwiązania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, dlatego też zaproponowano inną koncepcję, w formie powiatu metropolitalnego Górnego Śląska i Zagłębia, jako szczególnej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego.

The subject of consideration was the problem of a desired model of a particular normalisation of a municipal agglomerations system, and more precisely the so-called metropolitan areas. Distinguishing three types of agglomeration areas: "a large city", "twin-city - two-centres agglomeration" and "conurbation", reasoning was focussed on the last one. The Author gave an example of creating the Górnosląski Metropolitan Union, its goals, principles of activity and also efforts of statutory normalisation of similar target unions' activity of local government entities and results of a team appointed for this aim in the Ministry of Internal Affairs and Administration. Unsatisfactory effects of these activities persuaded the Author to formulate an alternative proposal in a form of a metropolitan county of Górny Śląsk and Zagłębie as a particular category of a county in Poland. The basic construction of this entity was characterised - its tasks, organisation, a way of financing, forms of control over its activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. В. Dolnicki, Ustrój metropolii - współczesne koncepcje, "Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe" 2010, nr 2 (16), WSAP w Białymstoku, s. 187-206.
  2. M. Niziołek, Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Wolters Kluwer 2008, s. 21-22.
  3. E. Wysocka, Planowanie strategiczne wielkich miast, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 5, s. З i n.
  4. J. Purchla, J. Sepioł, Metropolie a rozwój regionalny Polski, [w:] Metropolitalne funkcje Krakowa, red. J. Purchla, Kraków 1998, s. 16.
  5. E Knosala A Gołuch, R. Stasikowski, Uwagi w sprawie koncepcji ustrojowej aglomeracji śląskiej wraz z projektem ustawy o Regionalnym Związku Komunalnym "Silesia", "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 12, s. 41-42.
  6. M. Grochowski, Samorząd na obszarach metropolitalnych. Raport z badań, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 6, s. 24-36.
  7. G. Gorzelak, В. Jałowiecki, Dlaczego potrzebna jest metropolia warszawska?, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 6, s. 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu