BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkiewicz Katarzyna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wizerunek przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego - analiza treści komunikatów
Image of a Socially Responsible Firm - Results of a Content Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 57-69, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Komunikowanie
Corporate Social Responsibility (CSR), Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwa przedstawiają istotę społecznej odpowiedzialności. Zaprezentowano wyniki analizy komunikowanego przez przedsiębiorstwa wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jakie wartości i działania są wskazywane, oraz czy są one integrowane w ramach kluczowej działalności gospodarczej. Na bazie uzyskanych wyników zostały wyodrębnione oraz scharakteryzowane różne sposoby kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to answer the question how companies present the essence of social responsibility. The results of content analysis concerning the image of socially responsible firm are presented, with special emphasis on what values and actions are identified and whether they are integrated within key business. On the basis of obtained results different ways of shaping the image of a socially responsible company are distinguished and characterized.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Basu K., G. Palazzo, Corporate Social Responsibility: a process model of sensemaking, "Academy of Management Review", Vol. 33, 1/2008.
 2. Berelson B., Content Analysis in Communication Research, The Free Press, Glencoe 1952.
 3. Carroll A.B., A three dimensional model of corporate social performance, "Academy of Management Review" 4/1979.
 4. Good Company Ranking, "Manager Magazin" nr 5/2007; 5/2008.
 5. Górski P., Socjolog wobec zagadnień komunikowania. Od analizy zawartości do analizy dyskursu [w:] Analiza dyskursu w socjologii dla socjologii, red. A. Horolets, Wyd. A. Marszałek, PTS, Toruń 2008.
 6. Habisch A.J. Jonker M., Wagner R., Schmidpeter R., (eds.) Corporate Social Responsibility Across Europe, Springer, Berlin 2005.
 7. Horolets A. (red.) Analiza dyskursu w socjologii dla socjologii, Wyd. A. Marszałek, PTS, Toruń 2008.
 8. Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów: przewodnik dla studentów: wersja 1.1, Wyd. NiF, Kraków 2004.
 9. Matten D., Moon J., A Conceptual Framework for Understanding CSR, [w:] A. Habisch, J. Jonker, M. Wagner, R. Schmidpeter (eds.), Corporate Social Responsibility Across Europe, Springer, Berlin 2005.
 10. Porter M.E., Kramer M.R., Strategy and society. The link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review" 12/2006.
 11. Ranking Odpowiedzialnych Firm, "Dziennik Gazety Prawnej", nr 28.05.2009; 28.04.2010; 14.04.2011.
 12. Szpunar M., Analiza zawartości a analiza treści jako metody badawcze, http://www.magdalenaszpunar. com/_dydaktyka/Analiza%20treści_metody_badań_1.pdf (dostęp: 3.09.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu