BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kroik Janusz (Politechnika Wrocławska), Skonieczny Jan (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Oblicza odpowiedzialności społecznej w strategii przedsiębiorstwa
Faces of Social Responsibility in Corporate Strategy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 70-83, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wartość ekonomiczna
Corporate Social Responsibility (CSR), Economic value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz częściej wyrażana opinia o konieczności realizacji przez przedsiębiorstwo zarówno celów finansowych, jak i społecznych może się stać powszechnym modelem biznesowym dla przedsiębiorstw. Uznanie celu przedsiębiorstwa, jakim jest tworzenie wartości ekonomiczno-społecznych, sprzyja powstawaniu nowych koncepcji zarządzania opartych na odpowiedzialności społecznej, takich jak: CSV, CSI i HVC. Opracowanie, a szczególnie wdrożenie strategii opartej na odpowiedzialności społecznej wymaga uwzględnienia wartości ekonomiczno-społecznych w tym procesie. Na tym tle strategia "błękitnego oceanu" ma naturalne cechy zbliżające ją do CSR(abstrakt oryginalny)

An opinion about the necessity of realization by enterprises both financial and social aims which is more and more often expressed, can become a general business model for enterprises. Enterprise goal recognition which is creating shared values, affects creating new management concepts based on social responsibility such as: CSV (corporate shared value), CSI (corporate social innovation) and HVC (hybrid value chain). Formulating, and especially introducing of the strategy which is based on social responsibility requires the implementation of shared values in this process. On this background "blue ocean" strategy has natural attributes towards CSR.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budinich V., Serneels S., Hybrydowe łańcuchy wartości, pomost między biznesem i społeczeństwem, HBRP, Odpowiedzialny biznes 2012.
 2. Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, 2010.
 3. Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, [w:] O strategii, HBRP, ICAN Institute 2012.
 4. Dayton B., Budinich V., Nowy sojusz na rzecz globalnych zmian, HBRP 2011, nr 2.
 5. Drucker P., Classic Drucker, MT Biznes, Warszawa 2010.
 6. Firma społecznie odpowiedzialna - raporty spółki Polimex-Mostostal za lata 2009-2011.
 7. Gibbons G., Budowanie programu odpowiedzialnego biznesu, [w:] Biznes, t. 1, Zarządzanie firmą, cz. 1, PWN, Warszawa 2007.
 8. Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J., Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, PWE, Warszawa 2013.
 9. Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 10. Kanter M.R., Korporacyjna innowacyjność społeczna - nowy model innowacji, [w:] Zarządzanie innowacją, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 11. Krawiec F., Zarządzanie strategią firmy, Difin, Warszawa 2011.
 12. Kroik J., Malara Z., CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika, nr XXV, 2011.
 13. Kroik J., Skonieczny J., Budowanie wspólnoty na rzecz społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, red. Z. Pisz, M. Rojek- Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 220, Wrocław 2011.
 14. Pindelski M., Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 2.
 15. Porter M.E., Kramer M.R., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, HBRP 2007, nr 6.
 16. Porter M.E., Kramer M.R., Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, HBRP 2011, nr 5.
 17. Stanek-Kowalczyk A., Wąskie rozumienie społecznej roli firm, HBRP 2012, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu