BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Keller Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych w czasie spowolnienia gospodarczego : analiza na przykładzie spółek z WIG20
Remunerations of Management and Supervisory Boards during the Economic Downturn : Analysis Based on the Companies from WIG20
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 284, s. 49-62, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Wynagrodzenia, Rada nadzorcza, Benchmarking
Stock market companies, Remuneration, Supervisory board, Benchmarking
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań jest ocena wynagrodzeń zarządów oraz rad nadzorczych w największych spółkach giełdowych notowanych na GPW w Warszawie. Przedstawiona analiza skupia się na weryfikacji adekwatności wynagrodzeń wypłacanych kadrze zarządzającej w kontekście osiąganych przez spółkę wyników. Ocena systemu płac odbywać się będzie przy użyciu zaproponowanych benchmarków, jakimi są przychody ze sprzedaży oraz zyski netto. Dodatkowym celem będzie wyłonienie spółek, które najlepiej i najgorzej opłacają swoją kadrę zarządzającą w kontekście zaproponowanej teorii wynagradzania menedżerów. Ponadto, podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o uczciwość podziału zysków pomiędzy kadrę zarządcza i inwestorów. (fragment tekstu)

Research that is being proposed refers to finding the ways to relate the remunerations of managements and supervisory boards to the results achieved by the company. Evaluation of the managers work is very complicated because of the ambivalence of benchmarks that are being used to calculate their salaries. This subject is highlighted especially at the time of economic downturn, when even the amounts that are paid to the managements are shocking for the observers. This article, however, focuses on the aspect of defining the proper reference, which would determinate the premium part of the management salaries. With the appropriate legislative regulations, remunerations of managers were well highlighted and so, that topic was exhibited to the wide debate. A major role was played here by the standards imposed by the Financial Supervision Commission and the Stock Exchange itself. Similarly, on the central level, legislation regulates this issue. From that point, a very important documents are EU directives from the year 2004 and so-called "chimney law". Literature describing the issue of rewarding the managers is proposing to use many different benchmarks for the evaluation of managers work. The scope includes the simple ones, like net profits achieved by the company and more complicated like those based on the residual value. In the analysis that was made in the article, the simple measures were taken under consideration, because of their clarity and ease of interpretation by the managers and the investors. Performed calculations presents relations between the remunerations and the company results understood as the volume of sales and the net profit for the whole fiscal year. The carried survey proved that in the vast majority of cases, the proposed benchmarks are not a good reference for the interpretation of the remuneration determination process. Also a disturbing discrepancy of changes in salaries and the company's results was detected. Finally, the best and the worst companies was pointed, from the point of view of the management salary policy proposed at the beginning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bogle J., 2009, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, Wydawnictwo John Wiley&Sons, New Jersey.
  2. Buzowska B., 2010, Kontrowersje wokół wynagrodzenia menedżerów, jako instrumentu nadzoru nad własnością, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(15).
  3. Graham B., 1999, Mądry inwestor. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  4. Patulski A., 2005, Problem ograniczeń w wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, "Personel i Zarządzanie", nr 4.
  5. Pyszkowski C, 2008, Menedżerskie programy motywacyjne, [w:] A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltex, Warszawa.
  6. Urbanek P., 2010, Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  7. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, DzU 2000, nr 26, poz. 306 z późn. zm.
  8. Zalecenie Komisji 2004/913/WE z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie. DzU UE.L.04.385.55.
  9. http://www.forbes.pl/akcjonariusze-wplyna-na-pensje-prezesow,artykuly,135765,1,1.html [dostęp: 12.12.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu