BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Postrzeganie ryzyka wybranych kanałów dostępu do rachunków osobistych przez klientów banków na terenie województwa lubelskiego
The Perceived Risk of Personal Accounts Selected Access Channels by Banks' Clients at Lubelskie Voivodeship
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 284, s. 81-91, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność
Słowa kluczowe
Rachunek bankowy, Usługi bankowe, Bankowość elektroniczna, Ryzyko
Bank account, Banking services, E-banking, Risk
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Gospodarstwa domowe korzystają z wielu dostępnych kanałów dystrybucji produktów bankowych, jednak nadal do najpopularniejszych form kontaktu z bankiem należą: bankowość tradycyjna oraz bankowość internetowa. Ta pierwsza polega na korzystaniu z usług i produktów bankowych w trakcie wizyt w oddziale banku, natomiast bankowość elektroniczna zwykle rozumiana jest jako dostęp do produktów bankowych za pośrednictwem Internetu, głównie z wykorzystaniem komputera i w tym ujęciu będzie występowała w niniejszej pracy, chociaż nie jest to pełna definicja. Celem niniejszego opracowania jest analiza postrzegania przez klientów ryzyka korzystania z bankowości elektronicznej w odniesieniu do analogicznego ryzyka dotyczącego bankowości oddziałowej, a także przyczyn, dla których klienci banków korzystają z wybranych kanałów dostępu do konta osobistego. Przeprowadzona zostanie ona na podstawie badań własnych. (fragment tekstu)

The paper presents the perception of the risk associated with the usage electronic access to basic banking facility, which is checking account. The study was conducted in the Lublin vovoideship on a sample of 395 adults diverse in terms of gender, age and place of residence. The respondents were divided into three groups: users of electronic banking, users the brick-and-mortar banking and users of both distribution channels. The analysis showed that the level of electronic banking usage depends to a large extent on their knowledge of the Internet. People who frequently use modern technology are more realistic in their assessment of the risks associated with it. A more profound knowledge of the Internet and electronic banking principles raises the awareness of both risk and safety with using the electronic access to banking services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aldas-Manzano J., Ruiz-Mafe C., Sanz-Blas S., Lassala-Navarré C., 2011, Internet Banking Loyalty: Evaluating the Role of Trust, Satisfaction, Perceived risk and Frequency of Use, "Service Industries Journal", May, vol. 31, issue 7.
  2. George A., Gireeshkumar G. S., 2012, Risks in Internet Banking: Sample Evidence from Idukki District, Kerala, "The IUP Journal of Bank Management", vol. XI, no. 3.
  3. Hoehle H., Scornavacca E., Huff S., 2012, Three Decades of Research on Consumer Adoption and Utilization of Electronic Banking Channels: A Literature Analysis, "Decision Support Systems", vol. 54.
  4. Koźliński T., 2009, Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r., Departament Systemu Płatniczego NBP, Warszawa, grudzień.
  5. Matuszczyk A., Matuszczyk P. G., 2008, Instrumenty bankowości elektronicznej, CeDeWu, Warszawa.
  6. NETB@NK, 2011, Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe, Raport ZBP, I kwartał 2011 r.
  7. Polasik M., 2008, Bankowość elektroniczna. Istota - stan - perspektywy, CeDeWu, Warszawa.
  8. Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J., 2012, Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim, "Materiały i Studia NBP", z. 265, Warszawa.
  9. Wong D. H., Loh C., Yap K. B., Bak R., 2009, To Trust or Not to Trust: The Consumer's Dilemma with E-banking, "Journal of Internet Business", Issue 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu