BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach CSR - korzyści dla przedsiębiorców
Environmental Responsibility in CSR - Benefits for the Entrepreneurs
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 106-114, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ochrona środowiska, Strategie proekologiczne
Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental protection, Pro-ecological strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia wymiaru ekologicznego CSR oraz korzyści, jakie mogą uzyskać przedsiębiorstwa, podejmując działania proekologiczne. Realizacja celu pracy ma odzwierciedlenie w jej poszczególnych częściach. W części pierwszej ukazano problematykę z zakresu ochrony środowiska w standardach CSR. W części drugiej przedstawiono obszar ekologiczny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W części trzeciej opisano korzyści, jakie uzyskuje przedsiębiorstwo z wprowadzanych działań proekologicznych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to show the importance of the environmental dimension of CSR, and the benefits to be gained by taking the company environmental activities. Implementation of the work is reflected in individual parts of the paper. In the first part the field of environmental protection in CSR standards is shown. The second part presents the ecological area of corporate social responsibility. The third part describes the benefits that a company obtains from entering ecology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chodyński A., Środowisko naturalne jako interesariusz w koncepcjach odpowiedzialnego biznesu, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 1.
  2. ISO 26000:2010 Guidance for Social Responsibility.
  3. Makuch Ł., Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Warszawa 2011.
  4. Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, Millward Brown SMG/KRC, 2011.
  5. Mazur-Wierzbicka E., Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie, Difin, Warszawa 2012.
  6. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, Raport, PARP, Warszawa 2011.
  7. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
  8. RespEn - Odpowiedzialna przedsiębiorczość. Polskie i szwedzkie MŚP wobec wyzwań CSR, red. A.M. Nikodemska-Wołowik, Warszawa 2011.
  9. Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, Global Reporting Initiative, 2000-2006 Global Reporting Initiative.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu