BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mirońska Dominika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Zaborek Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza wrażliwości polskich nabywców indywidualnych na działania z zakresu marketingu społecznego podejmowane przez wytwórców dóbr i usług konsumpcyjnych
Analysis of Polish Consumers' Sensitivity to the Cause Related Marketing Activities Undertaken by Producers of Consumer Goods and Services
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 115-125, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Słowa kluczowe
Marketing społecznie zaangażowany, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Zachowania konsumenta
Cause Related Marketing (CRM), Customer Relationship Management (CRM), Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeprowadzone w 2012 r. ilościowe badanie zachowań i postaw konsumentów wobec działań CRM producentów dóbr konsumpcyjnych wskazały na pozytywny stosunek do tego rodzaju aktywności. Polacy wierzą, że działania społeczne firm są potrzebne oraz korzystne dla wszystkich stron. Jednak informacje o wspieraniu celu społecznego nie wystarczają, by konsumenci poczuli sympatię do firmy lub też uznali, że jest ona mniej szkodliwa dla otoczenia, a jej produkty zasługują na zaufanie. Analiza decyzji zakupowych podjętych pod wpływem CSR oraz opracowanie modelu regresji logistycznej pozwoliły ustalić, że czynnikami zwiększającymi szanse takich zakupów są: wolontariat, przekazanie 1% dochodu na cel dobroczynny, zaufanie do produktu, poszukiwanie informacji o wspieranych akcjach na opakowaniu produktów oraz zamieszkanie na obszarze wiejskim.(abstrakt oryginalny)

The 2012 survey of Polish consumers revealed the general positive attitude of respondents towards CRM initiatives of vendors of consumer products. Participants believed that CRM activities were useful and tended to benefit all concerned parties including consumers, companies and recipients of help. However, the knowledge about philanthropic engagement was not enough for consumers to develop higher preference for those companies and their offerings. Logistic regression model linked higher odds of making actual purchases based on CRM activities to respondents who: 1) had volunteering record, 2) allocated 1% of income tax to charities, 3) declared a higher trust in products of the companies that supported socially valuable aims 4) played attention to information on product packaging about supported social goals and 5) resided in rural areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barone M. J., Miyazaki A.D., Taylor K.A., The influence of cause-related marketing on consumer choice. Does one good turn, deserve another?, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2000, Vol. 28, No. 2.
 2. Boguszewski R., Dobroczynność w Polsce. Raport, Fundacja CBOS, Warszawa 2010, http://www. cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_015_10.PDF.
 3. Bower A.B., Grau S. L., Explicit donations and inferred endorsements. Do Corporate Social Responsibility initiatives suggest a nonprofit organization endorsement?, "Journal of Advertising" 2009, Vol. 38, No. 3.
 4. Ciemniewski W., Buszko M., Młodzi konsumenci o CSR. Raport z badania ilościowego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2009, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/badania/badania- polskie.html?id=2973.
 5. Grau S.L., Garretson J.A., Pirsch J., Cause-related marketing: An exploratory study of campaign donation structures issues, "Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing" 2007, Vol. 18.
 6. Jahdi K.S., Acikdilli G., Marketing communications and Corporate Social Responsibility (CSR): Marriage of convenience or shotgun wedding?, "Journal of Business Ethics" 2009, Vol. 88.
 7. Lee Y.K., Chang C.T., Who gives what to charity? Characteristics affecting donation behavior, "Social Behavior and Personality" 2007, No. 25.
 8. Limański A., Drabik I., Marketing w organizacji non-profit, Difin, Warszawa 2007.
 9. Panel CSR, czyli społeczny wymiar marki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 3.10.2011, http://www. panelcsr.pl/.
 10. Pierwsze w Polsce kompleksowe badania na temat postaw konsumentów oraz liderów opinii wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu, Fundacja Komunikacji Społecznej, 2003, www.csrinfo.org/ pl/wiedza/publikacje/.
 11. Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/ public/raporty/zaangazowanie2010.pdf.
 12. Tangari A.H., Folse J.A.G., Burton S., Kees J., The moderating influence of consumers' temporal orientation on the framing of societal needs and corporate responses in cause-related marketing campaigns, "Journal of Advertising" 2010, Vol. 39, No. 2.
 13. Tylko 30 proc. konsumentów czyta etykiety na produktach, PAP, 18.07.2012, http://www.dlahandlu.pl/ handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/.
 14. Varadarajan P.R., Menon A., Cause-related marketing: a coalignment of marketing strategy and corporate philanthropy "Journal of Marketing" 1988, Vol. 52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu