BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmieciak Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Postępowanie administracyjne w Norwegii - dowód uniwersalizmu czy separatyzmu idei kodyfikacyjnych?
The Administrative Procedure in Norway - a Proof of Universalism or Separatism of the Codification Ideas'?
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 4(25), s. 64-89
Słowa kluczowe
Separatyzm, Postępowanie sądowe, Administracja publiczna, Regulacje prawne, Postępowanie administracyjne
Separatism, Legal proceedings, Public administration, Legal regulations, Administrative proceedings
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Norwegia
Norway
Abstrakt
Artykuł stanowi analizę uchwalonej w dniu 28 lutego 1967 r. norweskiej ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących administracji publicznej. Ustawa ta ma zastosowanie do działań prowadzonych przez agencje administracyjne.

The article contains the analysis of the Norwegian Act of 10 February 1967 on the procedure in cases concerning the public administration. This Act applies to such activities as are conducted by administrative agencies (any central or local government body and private legal person in cases where such person makes individual decisions or issues regulations) unless otherwise provided by or pursuant to statute. The Norwegian Act created very original model of proceedings (procedure in individual cases and rulemaking procedure). The individual decision in the meaning of the Act is an administrative decision related to the rights or duties of one or more specified persons. According to the Act, the regulation is an administrative decision related to the rights or duties of an indefinite number or an indeterminate group of persons. The Norwegian concept of administrative procedure may surely be an inspiration for the Polish legislature. The main features of this procedure are a little degree of formalism and pragmatism in the matter of procedural guarantees. It also must be admitted that the Norwegian procedure is clear and flexible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Litwin, Postępowanie administracyjne, postępowanie karno-administracyjne, postępowanie przymusowe w administracji objaśnione orzecznictwem sądów najwyższych i okólnikami ministerialnymi, Łódź 1948, s. 5 i n.
 2. F. Longchapms, Problem trwałości decyzji administracyjnej, "Państwo i Prawo" 1961, nr 12, s. 910.
 3. A. Korzeniowska-Polak, Dylematy nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2012, nr 2, s. 3 i n.
 4. P. Gonod, France - Fonctions et buts de la procédure administrative: nouveaux problemem et nouvelles solutions, [w:] Lisbon Meeting on Administrative Procedure. Functions and Purposes of the Administrative Procedure: New Problems and New Solutions, Lisbon 2011, s. 57-58.
 5. Z. Kmieciak, Wstęp, [w:] Postępowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka, Warszawa 2010, s. 10.
 6. M. Kmieciak, Trybunały administracyjne w Zjednoczonym Królestwie (system jurysdykcji po zmianach ustawodawstwa z 2007 r.), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2011, nr 3, s. 175 i n.
 7. Z. Kmieciak, Trybunaty administracyjne w Kanadzie, "Państwo i Prawo" (w druku).
 8. K. M. Bruzelius, Judicial Review within a Unißed Court System, s. 1
 9. M. Grzybowskiego, Państwa nordyckie (szwedzkie i fińskie sądownictwo administracyjne), [w:] Sądownictwo administracyjne w Europie Zachodniej, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 1990, s. 184.
 10. Z. Kmieciak, M. Królikowska-Olczak, Finlandia, [w:] Postępowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka, Warszawa 2010, s. 137 i n.
 11. Z. Kmieciak, Nauka prawa i postępowania administracyjnego w Stanach Zjednoczonych, "Przegląd Prawa Publicznego" 2008, nr 10, s. 12-13
 12. K. Werhan, Principles of Administrative Law, Thomson/West 2008, s. 109 i n. oraz 158 і n.
 13. Z. Kmieciak, Problem funkcji i metody rekonstruowania zasad ogólnych k.p.a., "Państwo i Prawo" 2009, nr 9, s. 5-8
 14. J. Wyporska-Frankiewicz, Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego a zasada dwuinstancyjności postępowania sądowo administracyjnego, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010, s. 934.
 15. J. Schwarze, European Administrative Law, Sweet & Maxwell 2010, s. 874 і n.
 16. Z. Kmieciak, Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, s. 50 i n.
 17. J. Niczyporuk, W. Zakrzewski, Sivilombudsmannen - norweski ombudsman, "Administracja. TDP" 2011, nr 3, s. 24 in.
 18. Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010, s. 92-93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu