BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góralczyk Wojciech, jr (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Stowarzyszenia we Francji i w Polsce - aspekty prawne
Associations in France and Poland - Legal Aspects
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 4(25), s. 105-131
Słowa kluczowe
Stowarzyszenia, Prawo o stowarzyszeniach, Regulacje prawne
Associations, Law on associations, Legal regulations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Francja, Polska
France, Poland
Abstrakt
W życiu społecznym można wyróżnić dwa rodzaje grup ludzkich - wspólnoty i zrzeszenia. Te pierwsze powstają w sposób naturalny i bywają sankcjonowane aktami władzy publicznej. Tworzenie tych drugich stanowi świadomy akt ich założycieli, z reguły przyszłych uczestników. W niniejszym opracowaniu skupiam się na tych drugich. (fragment tekstu)

The Author presents in the article a comparative analysis of legal grounds of establishing and functioning non-profit unions, which are associations. Legislation of Poland and France were assumed as an area of considerations. The Author turns attention to similarities and differences in this aspect. Besides associations, both legal systems provide a rich variety of unions of a different character, and here differences between these legal systems are significantly larger. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft, Stuttgart 1887. Cytuję za: J. Majka, Filozofia społeczna, Warszawa 1982, s. 306 i n.
 2. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 315-316
 3. L. Zacharko, Uspołecznienie procesu administrowania - przyczynek do dyskusji, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Wrocław 2009, s. 517 i n.
 4. J. Rivero, Libertés publiques, Paris 1973, passim.
 5. J. Boć (red.). Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 365.
 6. G. Vedel, Droit administratif, Paris 1976, s. 634.
 7. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2008, s. 163-167.
 8. K. Płonka-Bielenin, Charakter prawny podmiotowości organizacji "non-profit", "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2010, nr 4, s. 47 i n.
 9. W. Góralczyk jr, W kierunku lepszego prawa, "Transformacje" 2010, nr 1-2, s. 360 i n.
 10. M. J. Nowak, Z. Olech, Powoływanie organów ustawowych w stowarzyszeniu, "Radca Prawny" 2010, nr 2, s. 54.
 11. R. Brichet, Associations et sydydats, Paris 1963, s. 35.
 12. В. Dolnicki, Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym (kierunki przemian), [w:] Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, pod red. J. P. Tarno, Zielona Góra 2005, s. 97-98.
 13. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2003, s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu