BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małek Marcin (Politechnika Warszawska), Wiśniewski Paweł (Politechnika Warszawska), Matysiak Hubert (Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały Funkcjonalne", Warszawa), Nawrocki Jacek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Kurzydłowski Krzysztof J. (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Zastosowanie tlenku itru do budowy warstwy przymodelowej ceramicznych form odlewniczych stosowanych w odlewnictwie precyzyjnym
Yttrium (III) Oxide Application for Manufacturing Prime Coat of Ceramic Shell Moulds Used in Investment Casting
Źródło
Szkło i Ceramika, 2013, nr 6, s. 8-11, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby ceramiczne, Odlewnictwo, Nanotechnologia
Ceramic products, Casting, Nanotechnology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań ceramicznej masy lejnej o stężeniu fazy stałej 81% wag. na osnowie proszku tlenku itru o dwóch granulacjach 200 mesh i 325 mesh dodanych w proporcji 35%÷65% wagowych. Y2O3 jest nowym materiałem do budowy warstwy przymodelowej ceramicznej formy odlewniczej stosowanej w procesie odlewania precyzyjnego części turbin lotniczych ze stopów niklu i tytanu o dużych reaktywnościach. Oceniano właściwości reologiczne i fi zykochemiczne ceramicznej masy odlewniczej, w której spoiwem wzmacniającym był nanokompozyt zawierający koloidalny tlenek glinu, natomiast jako spoiwa modyfi kującego użyto dyspersji poli(akrylowej) w ilości 15% wag. w stosunku do proszku. Przeprowadzono badanie wielkości cząstek stosowanych proszków oraz obserwacje ich mikrostruktury. Dodatkowo zostały wykonane badania reologiczne ceramicznej masy odlewniczej, tj. lepkość względna i dynamiczna, wartość pH, gęstość oraz zanurzeniowy test płyty mosiężnej. Pomiary przeprowadzano przez 96 h w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 21°C. Po przeprowadzonych badaniach i stwierdzeniu przydatności masy ceramicznej do procesów odlewniczych z powodzeniem wytworzono formy ceramiczne do odlewania łopatek turbin lotniczych techniką Bridgmana. (abstrakt oryginalny)

This work present the rheological properties of ceramic slurries based on yttrium oxide powders with two different granulation (200 mesh and 325 mesh) added in a ratio of 35%÷65% by weight. Solid phase was 81 wt.%. To manufacture ceramic shell moulds the Evonik binder with nanoparticles of aluminium oxide was used. In addition the poli(acrylic) binder as a liquefi er was also used. Y2O3 it's a new material used to fabricate ceramic shell moulds for investment casting of turbine aircraft parts using nickel and titanium superalloys. Grain size and microstructure observation were researched for yttria. Relative and dynamic viscosities, density, pH and plate weight test of ceramic slurries were studied. The measurements were taken by 96 hours. It were proven that ceramic slurries based on yttrium (III) oxide meet the standard investment casting requirements. After tests, ceramic shell moulds for investment casting aircraft turbine parts were manufactured by Bridgman technique. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Skoblik R., Wilczewski L.: Odlewnictwo i obróbka plastyczna. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1997
  2. Zagórska M. i in.: Charakterystyka właściwości form ceramicznych wytworzonych na bazie wodnych spoiw Keysol i Matrixsol. XL Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków 2012
  3. Pattnaik S., Karunakar D.B., Jha P.K.: Developments In Investment Casting Process-A Review. Journal of Materials Processing Technology, 2012, 212, s. 2332-2348
  4. Matysiak H.: Porowatość i wytrzymałość form ceramicznych wykorzystywanych w procesie odlewania precyzyjnego metodą Bridgmana. Inżynieria Materiałowa, 2011, 1, s. 17-21
  5. Matysiak H.: Development of new ceramic slurries and shell moulds for Bridgman casting of turbine blades. Proceedings of European Conference On Materials and Structures In Aerospace, Germany, 2010
  6. Haratym R., Biernacki R., Myszka D.: Ekologiczne wytwarzanie dokładnych odlewów w formach ceramicznych. Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu