BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fedorczak-Cisak Małgorzata (Politechnika Krakowska), Kowalska-Koczwara Alicja (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Fasady szklane w budynkach energooszczędnych
Glass Facades in Energy-Saving Buildings
Źródło
Szkło i Ceramika, 2013, nr 6, s. 12-15, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Materiały budowlane, Wyroby szklane, Nowe technologie
Construction sector, Building materials, Glassware products, High-tech
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany uregulowań prawnych oraz moda na energooszczędność wymuszają na nowoczesnym budownictwie rozwój nowych materiałów i technologii. Fasady budynków, które do niedawna miały spełniać głównie funkcje reprezentatywne także muszą zostać dostosowane do tego trendu. Celem artykułu jest przegląd nowoczesnych systemów przeszkleń fasad budynków. Przedstawiono wymagania, jakie muszą spełniać fasady szklane, aby mogły być uznane za niskoenergetyczne. Zaprezentowano także możliwości pozyskiwania energii słonecznej w nowoczesnych systemach fasad i okien. (abstrakt oryginalny)

Changes in regulations and fashion for energy efficiency forces on modern building development of new materials and technology. Facades of buildings, which until recently have mainly representative functions, have to adapt to this trend. The purpose of this article is to review modern glazing facades systems of buildings. The requirements which must be fulfi lled by glass facades to be considered for low energy were presented. There are also presented capabilities of obtaining solar energy in modern facades and windows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r.
  3. Kisilewicz T.: Wpływ izolacyjnych dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych. Kraków 2008
  4. Materiały Solar Low Energy Houses of IEA Task 13. Solar Heating & Cooling Programme IEA ed R. Hastings James & James London 1995
  5. Materiały należące do Super Windows -http://superwindows.eu/
  6. Celadyn W.: Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2004
  7. Materiał z www.mcbe.pl
  8. 2010/31/EU z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu