BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarno Jan Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Związanie oceną prawną zawartą w wyroku sądu administracyjnego
Binding with a Legal Appraisal Contained in a Decision of an Administrative Court
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 4(25), s. 185-204
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Orzecznictwo sądu, Regulacje prawne, Postępowanie administracyjne
Administrative law, Judicial decision, Legal regulations, Administrative proceedings
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na interpretacji art. 153 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym ocena prawna i wskazania dotyczące dalszego postępowania wyrażona w orzeczenia sądu jest wiążąca w tym przypadku dla tego sądu i organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe przeprowadzenie postępowania było przedmiotem działania (zaskarżenia). Wyjaśniono pojęcia: "ocena prawna", "w sprawie", "wiąże w sprawie ten sąd". To ostanie pojęcie oznacza, że orzeczenie sądu administracyjnego wywiera skutki wykraczające poza zakres postępowania sądowoadministracyjnego, a jego oddziaływaniem objęte jest także przyszłe postępowanie administracyjne w danej sprawie.

Attention was focussed on interpretation of art. 153 Law on proceedings before administrative courts, according to which a legal appraisal and indications concerning further proceedings expressed in a court's decision are binding in this case for the court and organ, whose activity, inactivity or protracted carrying out of the proceedings was the subject of action. Explaining notions: "legal appraisal", "in a matter", "this Court" the Author expressively declares himself that the principle of binding with the legal appraisal contained in a legally valid decision, binds every administrative court. It relates also to a situation of binding the Supreme Administrative Court with the appraisal contained in a legally valid decision of a regional administrative court. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kabat, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009, s. 402.
  2. T. Woś, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2009, s. 624
  3. M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 544
  4. M. Romańska, Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych, Warszawa 2010, s. 360-361.
  5. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012, s. 399.
  6. J. Wróblewski, [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979, s. 401.
  7. W. Siedlecki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1972, s. 395.
  8. M. Romańska, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010, s. 314.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu