BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostuch Bożena (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Tytuł
Majolika z Nieborowa w dyskusji na temat "sztuki krajowej"
Maiolica from Nieborów and the discussion on "national art"
Źródło
Szkło i Ceramika, 2014, nr 1, s. 21-23, fot., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Sztuka, Wyroby ceramiczne, Historia
Art, Ceramic products, History
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Manufakturę majoliki w Nieborowie założył książę Michał Piotr Radziwiłł w 1881 r. Jej dyrektorem został Stanisław Thiele, który wcześniej pracował w Nevers we Francji oraz w Ćmielowie. Styl wyrobów z Nieborowa znakomicie wpisuje się w obowiązujące ówcześnie w Europie tendencje - to ceramika eklektyczna, o formach zbliżonych do wyrobów francuskich czy włoskich. Na temat stylu majoliki rozgorzała jednak gwałtowna dyskusja na łamach prasy warszawskiej. Krytykowano ich "staroniemieckie" formy i "krzykliwe dekoracje", wzywano do stworzenia polskiej odmiany majoliki w oparciu o wzory polskiego garncarstwa. Dziś zaliczamy majolikę z Nieborowa do najciekawszych zjawisk w ceramice europejskiej tego czasu. (abstrakt oryginalny)

The maiolica manufactory in Nieborów was established by prince Michał Piotr Radziwiłł in 1881. Its director was Stanisław Thiele, who had worked in Nevers, France and in Ćmielów. Maiolica from Nieborów reflects the style popular in Europe at that time. It is eclectical, has the forms similar to French or Italian wares. Warsaw journals got involved in heated debates about the style of Nieborów maiolicas. They were criticised for their "Old German" forms and "garish decoration", it was suggested that inspiration should be drawn from Polish folk pottery. Today, however, the maiolica from Nieborów is seen as one of the most interesting examples of European historicist pottery. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Konarski S.: Radziwiłł Michał Piotr, [w:] Polski Słownik Biografi czny, t. 30, Wrocław 1987, s. 313-315
  2. Piwkowski W.: Manufaktura majoliki w Nieborowie [w:] "Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie" 1985, t. 29, s. 383-388
  3. Katalog wyrobów artystycznych majolikowych z Fabryki Xięcia Michała Radziwiłla w Nieborowie, Warszawa 1884
  4. Prus B.: Budzenie się samodzielności w sferze sztuki stosowanej do rzemiosł [w:] "Kurier Warszawski", 1883, nr 296, s. 3
  5. Prus B.: Pogląd autora "Półsłówek", którego rezultatem może być brak oryginalnejsztuki stosowanej [w:] "Kurier Warszawski", 1883, nr 303, s. 1-2
  6. Prus B.: Estetyka pana * i pogląd W. Gersona [w:] "Kurier Warszawski", 1883, nr 317, s. 2
  7. Majoliki nieborowskie [w:] Półsłówka (XXVII) [w:] "Słowo", 1883, nr 311, s. 2
  8. Wystawa majolik [w:] "Wędrowiec", 1884, nr 28, s. 335
  9. Gerson W.: Sztuka ornamentacyjna i reprodukcyjna (z powodu wystaw w Warszawie) [w:] "Tygodnik Ilustrowany", 1886, nr 204, s. 343-346
  10. Nieborów z wieku XVIII i nowo założona w nim fabryka majolik [w:] "Kłosy", 1884, nr 991, s. 410
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu