BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefańska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Podstawy teoretyczne i ewolucja pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Theoretical Background and Evolution of the Definition of CSR
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 198-211, tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie
Corporate Social Responsibility (CSR), Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena ewolucji pojęcia CSR oraz identyfikacja miejsca CSR w naukach ekonomicznych i o zarządzaniu. W artykule wskazano na rozwój koncepcji CSR, a także pojawienie się modelu CSS, czyli strategii społecznej przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na wybrane teorie, w obszarze których prowadzone są studia nad CSR - interesariuszy, kontraktu społecznego, menedżerskie, pozycyjną i zasobową.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to place CSR among theories of economy and science of management and to evaluate the evolution of the definition of CSR. It explains how the concept of CSR has changed over the years and acquired new meaning and new values. Also, when we analyze the roots of CSR, we may find them both in ethics and instrumental, political and integrated theories. It shows that all of them support the creation of normative models of contemporary CSR. The more promising seems the direction of studies based on competitive advantage theory and on the connection between corporate strategy and social strategy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., CSR na stronach internetowych - wykorzystanie Internetu w komunikacji z interesariuszami, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, Wyd. OpenLinks, Warszawa 2012.
 2. Bachnik K., Rewolucja w CSR, rozmowa z W. Visserem, Harvard Business Review Polska, CSR 2.0, 2011.
 3. Carroll A.B., Corporate Social Responsibility. Evolution of a definitional construct, "Business and Society" 1999, No. 38.
 4. Carroll A., The pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, "Business Horizons" 1991, No. 34.
 5. Commission of the European Communities Papers, 2001 (366).
 6. Dahlsrud A., How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, (published online Wiley InterScience: www.interscience.wiley.com, 2006), (dostęp: 05.05.2012).
 7. Falkenberg J., Brunsael P., Corporate Social Responsibility: A strategic advantage or a strategic necessity, "Journal of Business Ethics" 2011, No. 99.
 8. Filek J., Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu, [w:] Etyka i ekonomia, red. B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka, PWE, Warszawa 2007.
 9. Frederick W.C., From CSR1 to CSR2, The maturing of business-and-society thought, "Business&Society" 1994, Vol. 33, No. 2.
 10. Frederick W.C., Moving to CSR4. What to pack for the trip, "Business&Society" 1998, No. 1.
 11. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Perspective, Engelwood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1984.
 12. Garriga E., Melé D., Corporate social responsibilities theories: Mapping the territory, "Journal of Business Ethics" 2004, No. 53.
 13. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002.
 14. Hemingway C.A., Maclagan P.W., Managers' personal values as drivers of Corporate Social Responsibility "Journal of Business Ethics" 2004, Vol. 50, No. 1.
 15. http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 (dostęp: 30.08.2012).
 16. Husted B.W., Allen D.B., Corporate Social Strategy, Cambridge University Press, 2011.
 17. Komisja Europejska, 2011 (681).
 18. Lewicka-Strzałecka A., Spór o kształt etycznej edukacji menedżerów, "Diametros" 2010, nr 25.
 19. McWilliams A., Siegel D.S., Wright P.M., Corporate Social Responsibility: Strategic implications, "Journal of Management Studies" 2006, No. 43.
 20. Moir L., What do we mean by Corporate Social Responsibility, "Corporate Governance" 2001, Vol. 1.
 21. Okoye A., Theorizing Corporate Social Responsibility as an essentially contested concept: Is a definition necessary?, "Journal of Business Ethics" 2009, No. 89.
 22. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 23. Porter M., Strategia konkurencji, Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 24. Porter M.E., Kramer M.R., Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, "Harvard Business Review Polska", maj 2011.
 25. Visser W., The age of responsibility: CSR 2.0 and the new DNA of business, "Journal of Business Systems, Governance and Ethics" 2011, Vol. 5, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu