BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świda Jarosław (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kuliński Artur (Uniwersytet Rzeszowski / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów
Consumers' Opinion on Dairy Products Packaging
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2002, R. 9, nr 3 (32), s. 112-122, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Opakowalnictwo, Preferencje konsumenta, Informacyjna funkcja opakowania, Mleczarstwo
Packaging science, Consumer preferences, Information function of packaging, Dairy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród 499 konsumentów z rejonu Polski południowo-wschodniej, dotyczące opinii o opakowaniach produktów mleczarskich. Celem badań było ustalenie wizerunku opakowań produktów mleczarskich poprzez wskazanie najważniejszych czynników decydujących o wyborze danego rodzaju opakowania oraz poznanie konsumenckich opinii na temat informacji na opakowaniach. Badania przeprowadzono metodą ankietową. Wyniki badań wskazują, że największy wpływ na pozytywny wizerunek opakowań ma dbałość o funkcjonalność opakowania oraz wyraźne eksponowanie i formacji o terminie przydatności do spożycia. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to present the consumers' opinion on the image of dairy products packaging and to show the most important factors which decided about choice of kind of packaging as well as to recognize the opinions about information on packaging. The investigations were carried by inquiry method in south-east region of Poland. The functionality of packages and the exposition of the information about term of consumption had the greatest influence on the positive perception of packaging. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichoń M.: Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
 2. Cichoń Z.: Nowoczesne opakowalnictwo żywności. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
 3. Colin F., Hales.: Opakowanie jako instrument marketingu. PWE, Warszawa 1999.
 4. Górna J.: Wpływ opakowania na zakupy artykułów nabiałowych. Przegl. Mlecz., 1, 2000, 21-24.
 5. Grabowska В.: Rola opakowań w strategii marketingowej firmy. Opakowanie, 2, 2001, 6-9.
 6. Jakowski S.: Preferencje użytkowników oraz wymagania jakie powinno spełniać nowoczesne opakowanie. Opakowanie, 9, 2000, 12-14.
 7. Thomas Michael J.: Podręcznik marketingu. PWN, Warszawa 1998.
 8. Panfil-Kuncewicz H.: Znaczenie i funkcje opakowań produktów spożywczych w dystrybucji i marketingu. Przem. Spoż., 8, 1998, 18-20.
 9. Sobczyk M.: Statystyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 10. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program SATISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft Polska, Kraków 1988, 224-238.
 11. Szczęsna T., Górecka D., Szerfenberg E.: Opakowanie jako czynnik stymulujący zakupy mleka i jogurtu. Przegl. Mlecz., 8, 1997, 230-232.
 12. Świda J., Sikora T.: Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich. Żywność. Technologia. Jakość, 4 (21), 1999, 152-161.
 13. Świda J., Chorób R.: Informacje na opakowaniach produktów mleczarskich - opinie konsumentów. Zesz. Tow. Nauk. w Rzeszowie, Seria 4, Zeszyt 7, 1999, 7-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu