BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilewska Monika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
CSR przedsiębiorstw dużych i z sektora MSP - podobieństwa i różnice
CSR in SMEs and in large Enterprises - Similarities and Differences.
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 224-233, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Small business, Large enterprises, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wielkość przedsiębiorstwa może mieć wpływ na zaangażowanie się podmiotów w CSR, a czynniki kształtujące to kryterium wskazują na związek w kształcie litery U. Jednakże CSR dużych przedsiębiorstw może się różnić od CSR sektora MSP, a powodem tego są uwarunkowania historyczne oraz gospodarczo-społeczne. Ponadto nie bez znaczenia jest też dyskrecjonalny charakter CSR, jak i jego korporacyjny rodowód, który implikuje dla małych i średnich przedsiębiorstw bariery natury teoretyczno-praktycznej. Identyfikacja różnic i podobieństw CSR dużych i mniejszych podmiotów wydaje się istotna z uwagi na potrzebę eksploracji CSR w MSP, jako że jest ona nadal słabo poznana, co wynika m.in. ze specyfiki tego sektora. Ponadto jest ona ważna również dla właściwej oceny procesów i przy dedykowaniu MSP odpowiedniego instrumentarium badawczego.(abstrakt oryginalny)

Although CSR is a corporate conception, it can be (and should be) practiced even by SMEs because these enterprises are as well part of economy as large ones and their influence on the market is significant. The relation between firm size and CSR participation exists and is U-shaped, but CSR among SMEs vary from CSR in large corporations because of its historical and socio-economic aspects. Nevertheless it does not mean that CSR in SMEs` is inferior or superfluous. The knowledge of similarities and differences between CSR in these two sectors can be useful in the recognition of its features and for further studies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Commission Reccommedation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium- sized enterprises, 2003/361/WE, DzU L 124 z 20 maja 2003.
  2. European Business: Facts and figures - 2009 edition, Eurostat, European Commission.
  3. Jenkins H., Small business champions for corporate social responsibility, "Journal of Business Ethics", September 2006, Vol. 67.
  4. Lepoutre J., Henne A., Investigating the impact of firm size on small business social responsibility: A critical review, "Journal of Business Ethic", September 2006, Vol. 67.
  5. Mikołajczyk B., Krawczyk M., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
  6. Murillo D., Lozano J. M., SMEs and CSR: An approach to CSR in their own words, "Journal of Business Ethic", September, 2006, Vol. 67, Issue 3.
  7. Nowa definicja MŚP - poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Komisja Europejska 2006, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf..
  8. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  9. Udayasankar K., Corporate Social Responsibility and firm size, "Journal of Business Ethics", December 2008, Vol. 83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu