BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zboroń Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
CSR - ku nowemu paradygmatowi
CSR - Towards the new Paradigm
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 259-270, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ekonomia
Corporate Social Responsibility (CSR), Economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, dlaczego przedstawiane w ramach zdominowanego przez ekonomię ortodoksyjną dyskursu argumenty etyków na rzecz uznania idei społecznej odpowiedzialności biznesu za ważny i potrzebny regulator praktyki gospodarczej nie przynoszą spodziewanych efektów. Wyjaśnienie tej kwestii wymaga zrekonstruowania modernistycznych filozoficznych fundamentów oficjalnej, ortodoksyjnej postaci dyskursu. Zamiarem autorki jest przedstawienie alternatywnej koncepcji odwołującej się do nieklasycznego, konstruktywistycznego modelu uprawiania nauki, a także wykazanie, że jedynie takie podejście stwarza możliwość określenia pozytywnych warunków do rozwoju etyki gospodarczej, a w szczególności koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is, first and foremost, to demonstrate why arguments which are presented within the frames of discussion dominated by the orthodox economics used by ethicists for the recognition of the business social responsibility idea as important and needed regulator of the economic practice do not bear expected fruit. The explanation of this matter requires the reconstruction of modernist philosophic foundations of the official orthodox character of the discourse. Secondly, my intention is to demonstrate an alternative conception referring to nonclassical, constructivist model of practising science. I also want to prove that only such an approach creates the possibility of establishing positive conditions needed for the development of the economic ethics and especially the business responsibility idea.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Socjologiczna teoria postmoderny, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, Instytut Kultury, Warszawa 1991.
 2. Cortina A., The General Public as the Locus of Ethics in Modern Society, [w:] P. Urlich, Ch. Sarasin (eds.), Facing Public Interest. The Ethical Challenge to Business Policy and Corporate Communications, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, Boston, London 1995.
 3. Davis J.B., The nature of heterodox economics, "Post-Autistic Economics Review" 2006, No. 40.
 4. Hazlitt H., Ekonomia jednej lekcji, Signum, Kraków 1993.
 5. Klamer A., Making sense of economists: From falsification to rhetoric and beyond, "Journal of Economic Methodology", March 2001, Vol. 8, No. 1.
 6. Mäki U., Social Theories of Science and the Fate of Institutionalism in Economics, [w:] U. Mäki, Ch. Knudsen (eds.), Rationality, Institutions and Economic Methodology, Routledge, London 1993.
 7. North D.C., Insitutions, "The Journal of Economic Perspectives" 1991, Vol. 5, issue 1.
 8. Pałubicka A., Praktyczny i teoretyczny aspekt pojmowania realności świata w perspektywie filozofii humanistyki, [w:] A. Pałubicka, A.P. Kowalski (red.), Konstruktywizm w humanistyce, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2003.
 9. Szahaj A., Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 10. Szahaj A., Nauki o kulturze jako nauki podstawowe (i krytyczne), [w:] G.A. Dominiak (red.), Filosofija. Wokół idei filozoficznych i kulturoznawczych Jerzego Kmity, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2011.
 11. Urlich P., Business in the Nineties: Facing Public Interest, [w:] P. Urlich, Ch. Sarasin (eds.), Facing Public Interest. The Ethical Challenge to Business Policy and Corporate Communications, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, Boston, London 1995.
 12. Welch K., IMP and the Two Traditions of Institutionalism, 2001, http://impgroup.org/uplouds/papers/ 275.pdf (dostęp: 10.07.2008).
 13. Zboroń H., Koncepcje podmiotu gospodarującego w teoriach ekonomicznych, [w:] J. Sikora (red.), Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK s.j., Poznań 2010.
 14. Zeidler P., Postmodernizm w świetle filozofii nauki, [w:] A. Ziedler-Janiszewska (red.), Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, Instytut Kultury, Warszawa 1991.
 15. Zybertowicz A., Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu