BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostasiewicz Stanisława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Optymalna składka ubezpieczeniowa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2, 2006, s. 289-298, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Składki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia na życie, Funkcja użyteczności
Insurance premium, Life insurance, Utility functions
Abstrakt
Celem pracy jest analiza postępowania racjonalnie myślącego klienta przy zakupie jednorocznego ubezpieczenia na wypadek śmierci. Zakłada się że składka wynosi x jednostek i jest wpłacona w całości na początku okresu ubezpieczenia. W razie śmierci ubezpieczonego świadczenie wypłacane jest na końcu roku. Przyjmuje się, że na początku okresu ubezpieczenia klient posiada pewien majątek który oznaczamy w. Z biegiem czasu wielkość majątku może się zmienić. W rozpatrywanej pracy przyjmuje się, że wielkość majątku jest stała i równa w, ponieważ okres ubezpieczenia jest krótki. Rozważany w pracy problem polega na wyznaczeniu wielkości składki (a tym samym wielkości ubezpieczenia), którą skłonny jest zapłacić klient za ochronę ubezpieczeniową. Zakłada się, że klient postępuje racjonalnie, jeżeli chce osiągnąć jak największe korzyści. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dehez P., Dre'ze J.H.: State Dependent Utility. The Demand for Insurance and the Safety: [w:] The Value of Life and Safety. Red. M.W. Johnes-Lee. North-Holand Publishing Company, The Geneva Association 1982.
  2. Johnes-Lee M.W.: The Value of Life an Economic Analysis. The University of Chicago Press, Chicago 1976.
  3. Ostasiewicz S.: Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych. AE, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu