BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Letkowski Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Specyfika finansowania inwestycji kredytem inwestycyjnym i obligacjami korporacyjnymi oraz czynniki wpływające na wybór źródła finansowania inwestycji
Influence of Financing Cost on Investment Profitability
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 284, s. 123-137, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność
Słowa kluczowe
Rynek Catalyst, Kredyt inwestycyjny, Obligacje korporacyjne, Finansowanie inwestycji, Źródła finansowania
Catalyst market, Investment loans, Corporate bonds, Investment financing, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie specyfiki finansowania kredytem inwestycyjnym i obligacjami, ocena wpływu kosztu finansowania kredytem inwestycyjnym oraz obligacjami notowanymi na rynku Catalyst na rentowność inwestycji oraz wskazanie przyczyn rosnącego finansowania działalności firm na rynku obligacji. W badaniu posłużono się miarami dynamicznymi oceny efektywności projektów inwestycyjnych - zastosowano wartość zaktualizowaną netto (ang. Net Present Value, NPV) oraz wewnętrzną stopę zwrotu (ang. Internal Rate of Return, IRR). (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the main funding sources of companies' investment activities. The specificity of investment credits and corporate bonds is presented, as well as market data concerning both funding sources. The latest observed volatility of financial markets has great influence on companies financial results and cash flows in particular. Uncertain market conditions rise financing cost, that determines investments' financial profitability. Credit crunch and adverse market conditions result in observed restrictions of banks' credit activity. Thus enterprises are forced to look for other financing sources, such as Catalyst's market bonds. In conclusion, any usage of credit or bonds financing should be in practice analyzed from profitability and risk perspective, apparently submitted and supported by diligent business verification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębski W., 2005, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 2. eGospodarka.pl. 2012, Dostępność kredytów: indeks Xl 2012, http://www.finanse.egospodarka.pl/ 88514,Dostepnosc-kredytow-indeks-XI-2012,1,63,1 .html, grudzień.
 3. Gajdka J., Walińska E., 1998, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 4. Grat A., Sobolewski P., 2005. Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów dłużnych w Polsce. Wyniki badania ankietowego, Narodowy Bank Polski. Warszawa.
 5. Jajuga K., Jajuga T., 2005, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Jaworski L.W., Zawadzka Z. (red.), 2005, Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 7. Narodowy Bank Polski, 2012, Informacja o kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kwartale 2011 oraz prognoz koniunktury na I kwartał 2012, Warszawa, www.nbp.pl.
 8. Narodowy Bank Polski, 2012, Raport o stabilności systemu finansowego, Lipiec, www.nbp.pl.
 9. Narodowy Bank Polski, 2011, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r., Warszawa. www.nbp.pl.
 10. Narodowy Bank Polski, 2011, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.. Warszawa. www.nbp.pl.
 11. Narodowy Bank Polski, 2012, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., Warszawa, listopad, www.nbp.pl.
 12. Narodowy Bank Polski, 2009, Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. III kwartał, Warszawa, lipiec, www.nbp.pl.
 13. Narodowy Bank Polski, 2012, Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. IV kwartał, Warszawa, październik, www.nbp.pl.
 14. Podgórska M., Klimkowska J., 2006, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Rogowski W., 2005, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Wypych M., 1998, Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu