BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dochody gmin a przedsiębiorstwa w specjalnych strefach ekonomicznych : przykład województwa łódzkiego
Impact of Special Economic Zones on Revenue of Municipalities : Analysis of the Example of The Lodz Region
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 284, s. 155-164, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Dochody gminy, Dochód podatkowy, Rozwój gospodarczy, Rozwój regionalny
Special economic zones, Local revenues, Tax revenue, Economic development, Regional development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Specjalne strefy ekonomiczne są obszarami, w których działają przedsiębiorstwa dysponujące przywilejami fiskalnymi. SSE jako mechanizm polityki ekonomicznej zostały utworzone, aby zachęcić inwestorów do realizacji projektów inwestycyjnych na terenie strefy ekonomicznej lub podległych jej obszarów podstref. Funkcjonowanie SSE w gospodarce powoduje różnorakie efekt ekonomiczne. Dla samorządów przyciągnięcie inwestorów do SSE ma duże znaczenie, między innymi pozwala na aktywizację gospodarczą regionu. Publikacja niniejsza jest poświęcona wpływowi przedsiębiorstw funkcjonujących w SSE na gospodarkę, a w szczególności na dochody gmin, w jakich są ulokowane. Podstawowy problem, jaki będzie weryfikowany to udowodnienie znaczenia SSE dla gminy, które będzie odzwierciedlane zwiększonymi dochodami gminy z tytułu podatku PIT, CIT i od nieruchomości. Tak postawiony cel badawczy wydaje się aksjomatem, jednakże zróżnicowanie czynników wpływających na rozwój gospodarczy gmin, niewielka w sumie, w większości gmin skala działalności przedsiębiorstw w SSE, oraz zwolnienia podatkowe, jakimi dysponują przedsiębiorcy z SSE, powoduje trudności z miarodajnym udowodnieniem postawionej hipotezy. W celu uzyskania wyników istotnych statystycznie, zostanie zbudowany model regresji. (fragment tekstu)

This publication is focused on the influence of companies operating in the SEZ on revenue of municipalities in which they are located. The basic problem, which will be verified to prove the importance of SSE for the municipality, which will be reflected in increased revenue for municipal income tax, corporate income and property. For analysis, a model of linear regression and statistical measures such as the arithmetic mean and median. The results of analyzes on the example of the Lodz region indicates the importance of the activities enterprises with special economic zone status for municipalities Lodz region. This is shown by regression analysis, which confirm the statistical significance of the parameters of the variable, which is the zone for the values of selected taxes - income communities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak A., 2009, Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, SGH, Warszawa.
 2. Cieślik A., 2005, Geografia inwestycji zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Główny Urząd Statystyczny, 2012, Baza Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl (styczeń).
 4. Główny Urząd Statystyczny, 2010, Badania Nauka i Technika w Polsce w 2008 r., Warszawa.
 5. Kot M. S., Jakubowski J., Sokołowski A., 2011, Statystyka, Difin, Warszawa.
 6. Kryńska E. (red.), 2000, Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Pastusiak R., 2011, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Pilarska Cz., 2009, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 9. Raport Ministerstwa Gospodarki, 2009, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2009 r.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, DzU 1997, nr 46, poz 289 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 1994, nr 123, poz. 600 z dnia 23 listopada 1994 r. Ostatnia nowelizacja ustawy nastąpiła 8 września 2006 r. DzU 2006, nr 141, poz. 997, art. 1.
 12. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003, nr 203, poz. 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu