BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkowski Ryszard (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Oprogramowanie informatyczne do zarządzania w spółkach kapitałowych MSP w województwie kujawsko-pomorskim
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11, 2012, s. 70-89, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zintegrowane systemy zarządzania, Oprogramowanie, Spółki kapitałowe
Integrated Management System, Software, Capital company
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Rozwój społeczno-gospodarczy społeczeństw i państw uznawano za kluczowy obszar zainteresowań Unii Europejskiej, czemu dawano wyraz w dokumentach z lat 2000-2006, a także dotyczących okresu-2007-2013, w szczególności w strategii lizbońskiej z 2000 roku, jej nowelizacji z 2005 roku oraz w dokumentach dotyczących wykorzystywania unijnych funduszy strukturalnych. Do działań pozwalających na rozwój gospodarki europejskiej zaliczano między innymi rozwijanie i wdrażanie w przedsiębiorstwach koncepcji zarządzania wiedzą czy zarządzania kapitałem intelektualnym, a także rozwijanie i wdrażanie systemów usprawniających działania, w szczególności systemów informatycznych. Wiedza i innowacje, jako siła napędowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW), wymagają wysokich nakładów na badania oraz otwartości i aktywnego uczestnictwa w wymianie informacji za pomocą technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT - Information & Communication Technology). Technologiczny system informacyjno-komu- nikacyjny stanowi podstawową infrastrukturę gospodarki opartej na wiedzy, przyczynia się do wzrostu efektywności przedsiębiorstw i umożliwia podniesie nie sprawności całej gospodarki8, jest zarówno elementem, jak i motorem rozwijającym gospodarkę opartą na wiedzy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. GOW - wyzwanie dla Polski. Red. J. Kotowicz-Jawor. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
 2. Polska i Unia wobec wyzwań globalizacji. Biała księga 2006. Red. J. Szomburg. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk 2006
 3. Strategia lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Departament Analiz Społecznych i Ekonomicznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2004
 5. Goldberg I.: Polska a gospodarka oparta na wiedzy. The World Bank, Washington D. C. 2004
 6. Okoń-Horodyńska E.: .Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2004
 7. Abramowicz W.: Informatyka ekonomiczna w Obszarach Europejskich, http://www.fundacja.edu.p1/pliki/pdf/referaty2/prof_witold_abramowicz.p df, 10.02.2011
 8. Ustawa w dniu 2 lipca 2004 r.- o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U 2007, nr 155, poz. 1095, z późn. zm.
 9. Noga A.: Teorie przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 10. Gorynia M.: Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji. "Ekonomista" 2000, nr 2
 11. Cooter R., Ulen Th.: Ekonomiczna analiza prawa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
 12. Gorynia M.: Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych. "Ekonomista" 1999, nr 4
 13. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dz.U. 2007, nr 168 poz. 1186, z późn. zm.
 14. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w dniu 29.08.1991, nr I ACr 244/91, OSA 1992/3.23
 15. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy. Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.
 16. Kidyba A.: Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia. Zakamycze, Kraków 2001
 17. Wyrok Sądu Najwyższego w dniu 20.12.1996, nr II CKU 38/96, "Prokuratura i Prawo 1997/4/29
 18. Informatyka gospodarcza. Red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz. Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2010
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu