BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Marek
Tytuł
Rola ekonomiki informacji w zarządzaniu
Role of information economics in management
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 59-67, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Informacja ekonomiczna, Społeczeństwo informacyjne, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie ryzykiem
Economic information, Information society, Microeconomics, Macroeconomics, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po wpływem dynamicznego rozwoju zjawisk charakterystycznych dla społeczeństwa in-formacyjnego wzrasta zainteresowanie dziedzinami nauki zajmujących się badaniem nowej rzeczywistości, dostarczaniem metod przydatnych w badaniach naukowych i praktyce społeczno-gospodarczej. Szczególną rolę może odegrać w tych warunkach ekonomika in-formacji. Dziedzina głęboko osadzona w wśród nauk ekonomicznych, a jednocześnie niezmiernie przydatna w świecie nowoczesnych technologii. Może służyć do badania racjonalności działania w działalności związanej z informacją występującą i przekazywaną w różnych formach, do poznawania prawidłowości w systemach informacyjnych i sektorze informacyjnym, oraz oddziaływania zjawisk związanych z informacją na podmioty i procesy gospodarcze w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej. Metody opracowane przez ekonomikę informacji są potrzebne dla nowoczesnego zarządzania. Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych przesłanek rozwoju ekonomiki in-formacji, jej przydatności w społeczeństwie informacyjnym i spodziewanych rezultatów uzyskiwanych dzięki tej dziedzinie w zarządzaniu podmiotami gospodarującymi, a także w badaniach ekonomicznych aspektów gospodarki elektronicznej. Interesujące z punktu widzenia ekonomii może być studium zastosowalności ekonomiki informacji w zakresie badania sytuacji gospodarstw domowych. Uwzględnione zostaną aspekty teoretyczne i praktyczne. (abstrakt oryginalny)

The interest in a science domain, which helps in solving problems of information society, giving methods useful in scientific research and in social and economic practice increases. A special role plays an information economics. It can be used to study how rational the action is (also in the action related to information), to study information systems, the information sector and the influence of information on economic systems. The aim of this study is to present basic premises of a development of information economics, its usefulness in a management and expected results achieved thanks to this domain. Theoretical and practical aspects are taken into consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
 2. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku. Muza SA, Warszawa 2000.
 3. Dziuba D., Kilka rozważań o informacji i kapitalizmie informacyjnym, w: Informacja w społeczeństwie XXI wieku, praca zbiorowa pod red. M. Rószkiewicza, E. Wędrowskiej, SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
 4. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo FTP, Kraków 1999.
 5. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa 2007.
 6. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2005.
 7. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Mazur M., Ekonomia informacji, w: Wiedza światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, praca zbiorowa pod red. A Sewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 9. Olesiński J., Ekonomika informacji, Fundacja Promocji i Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego, Warszawa 1998.
 10. Prawne aspekty e-biznesu, pod. red. W. Mendysa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, Rzeszów 2005.
 11. Problemy społeczeństwa informacyjnego, praca zbiorowa pod red. L.W. Zachera, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu