BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomanek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Hawlena Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kierunki wzrostu efektywności transportu w warunkach gospodarki globalnej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej, 2012, 165--202, tab. rys., bibliogr., poz.
Słowa kluczowe
Efektywność transportu, Koszty transportu, Usługi transportowe
Transport efficiency, Transport costs, Transport services
Abstrakt
W transporcie ewolucji podlegają nie tylko koszty własne - ważnym elementem są koszty zewnętrzne. W przypadku kosztów zewnętrznych trudno mówić o udowodnionej tendencji spadkowej, gdyż problem szacowania kosztów zewnętrznych jest na tyle trudnym zagadnieniem, że w pierwszej kolejności obserwuje się spadek samych efektów zewnętrznych ( negatywnych- emisja zanieczyszczeń, wypadki, energochłonność). Dotyczy to efektów działań regulacyjnych podejmowanych w różnych państwach, choć szacowanie kosztów może prowadzić początkowo (po ich identyfikacji) do wzrostu kategorii ekonomicznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Holloway S., Straight and Level: Practical Airline Economics, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot 2008
 2. Wielopolski A., Zarys gospodarczych dziejów transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1975
 3. Prochowski L., Żuchowski A., Samochody ciężarowe i autobusy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006
 4. Burnewicz J., Innowacyjny transport - kierunki i przykłady, MRR, Warszawa 16.02.2010 (prezentacja Power Point, niepublikowana)
 5. Tomanek R., Model optymalizacji kosztów transportu Policji. Projekt rozwiązań ekonomiczno-informatycznych wspomagających prowadzenie gospodarki transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod i sposobów badania i rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy służbowe oraz rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo ich użytkowania i ograniczających ilość szkód, wraz z demonstratorem technologii systemu informatycznego z zaimplementowanymi metodami i urządzeniami oraz systemem GPS, KGP, Warszawa, 3.11.2010 (prezentacja Power Point, niepublikowana)
 6. A sustainable futurę for transport: Towards an integrated, technologyled and user friendly system, DG TREN, Bruksela 17.07.2009, prezentacja, www.europa.eu, 05.05.2010
 7. Allsop R.E., Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020 - nadzieje i oczekiwania, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 4
 8. Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, KC)M(2008) 435 wersja ostateczna, Bruksela, 08.07.2008
 9. Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie, Tom 1, Politechnika ŒŚląska, Gliwice 2009
 10. Pietrzak W.B., Jazda z prądem, „Wiedza i Życie” 2010, nr 12
 11. Haber E., Sukces szwedzkiej „wizji zero”, „Polska Gazeta Transportowa” 2010, nr 48
 12. Zrównoważona przyszłość transportu. W kierunku systemu transportowego zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi. Komisja Europejska, Bruksela 2009, http://ec.europa.eu/ transport/publications/doc/2009_future_of_transport_pl.pdf ( 15.05.2010)
 13. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, KOM (2010) 389, wersja ostateczna, Bruksela 20.07.2010
 14. Doc 9770 Annual Report of the Council 2000 ICAO, Appendix 1
 15. Doc 9786 Annual Report of the Council 2001 ICAO, Appendix 1
 16. Doc 9898 Annual Report of the Council 2006 ICAO, Appendix 1
 17. Hawlena J., Les conditions économiques et la globalisation et leur influence sur le développement de transport aérien, w: Kierunki rozwoju współczesnych systemów transportowych w warunkach globalizacji, red. J. Hawlena, Radomska Szkoła Wyższa, Radom (w druku)
 18. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2007
 19. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2006
 20. Tectonic Shift. Alliances overview. „Airline Business” 2008, September
 21. Hawlena J., Determinanty kształtowania cen usług transportowych, AE, Katowice 2004
 22. Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996
 23. Ziob Ł., Revenue management - possibilities of implementation in polish transportation enterprises, w: Kieruki rozwoju współczesnych systemów transportowych w warunkach globalizacji, red. J. Hawlena, Radomska Szkoła Wyższa, Radom (w druku)
 24. Rynek transportu lotniczego w Polsce i na œwiecie 2006, red. J. Liwiński, Biuletyn Lotnictwa Cywilnego 2006, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2007
 25. Parker G., The Basics of Revenue Management, Canada Incorporated 2004
 26. Doganis R., The Airline Business, Routledge, New York 2006
 27. Hawlena J., Mindur M., Economic conditions of technical changes in world civil air transport, “Problemy Transportu. Transport Problems. International Scientific Journal” 2009, Tom 3, Zeszyt 4, Część II, Politechnika ŒŚląska, Gliwice 2009
 28. Hawlena J., Mindur M., Polish air transport among structural changes in the world civil airline fleet, “Problemy Transportu. Transport Problems. International Scientific Journal” 2009, Tom 4, Zeszyt 1, Cz궜ć 2, Politechnika ŒŚląska, Gliwice 2009
 29. Hawlena J., Efektywność wykorzystania taboru w transporcie lotniczym, w: Efektywnosć transportu w teorii i w praktyce, red. M. Michałowska, AE, Katowice 2010
 30. Hawlena J., Mindur M., The analysis of changes in exploitation characteristics of the world civil aviation. “Logistics and Transport. Logistyka i Transport” 2009, nr 2 (9)
 31. Hawlena J., Airbus versus Boeing - which company will win? “Logistics and Transport. Logistyka i Transport” 2009, nr 2 (9)
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu