BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Przemysław
Tytuł
Negocjacje z zastosowaniem systemu mediacyjnego, a tradycyjne negocjacje dla wielokryterialnego problemu decyzyjnego
Negotiations supported by a mediation system and traditional negotiations of multicriteria decision problem
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 79-88, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Równania liniowe, Systemy informatyczne
Linear equation, Computer system
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Prototyp systemu wspomagania negocjacji pozwalającego na prowadzenie negocjacji bezpośrednich i zdalnych przy wykorzystaniu funkcji mediacyjnej umożliwiającej znajdowanie rozwiązań optymalnych w sensie Pareto dla wielokryterialnych problemów decyzyjnych opisywanych za pomocą równań liniowych, został wykorzystany do wykazania możliwości przeprowadzenia zdalnych negocjacji za pomocą rozproszonego systemu wspomagania negocjacji realizującego funkcję mediacyjną dla negocjacji wielostronnych. Funkcja mediacyjna z powodzeniem została wykorzystana, zarówno w negocjacjach bezpośrednich, jak i zdalnych. Niniejszy artykuł przedstawia porównanie wyników eksperymentu z systemem mediacyjnym z wynikami tradycyjnych negocjacji bezpośrednich przeprowadzonych dla tego samego problemu decyzyjnego. Średnie poziomy realizacji funkcji celu w negocjacjach wspieranych systemem mediacyjnym i tradycyjnych były podobne, choć pojedyncze przypadki przy tradycyjnej formie wykazały duże odchylenie wartości kompromisów. Poza tym brak wsparcia systemem komputerowym praktycznie uniemożliwił osiągnięcie rozwiązań optymalnych w sensie Pareto. (abstrakt oryginalny)

The article presents the verification of experiment results on using a distributed mediation system in remote and direct negotiations with traditional face-to-face negotiations. The average levels of target function in traditional negotiations and supported by mediation system were similar, although in some cases of traditional process they showed large deviation, what can be explained by the differences of negotiators' personality. Additionally, in case of no support by computer system, reaching Pareto-optimal solution was practically impossible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bichler M., Kersten G., Strecker S., Towards a Structured Design of Electronic Negotiations, "Group Decision and Negotiation", nr 12, 2003, s. 311.335.
  2. Dennis A.R., Nunamaker J.F., Vogel D.R., A Comparison of Laboratory and Field Research in the Study of Electronic Meeting System, "Journal of Management Information Systems", nr 7, 1991, s. 107.135.
  3. George J. F., Easton G., Nunamaker J. F., Northcraft G., A study of collaborative group work with and without computer based support, "Information Systems Research", nr 1, 1990, s. 394.415.
  4. Jennings N.R., Faratin P., Lomuscio A.R., Parsons S., Wooldridge M.J., Sierra C., Automated Negotiations: Prospects, Methods and Challenges, "Group Decision and Negotiation", nr 10, 2001, s. 199.215.
  5. Hilz S.R, Turoff M., Johnson K., Experiments in Group Decision-making, 3: Disinhibition, Deindividuation and Group Process in Pen Name and Real Name Computer Conferences, "Decision Support Systems", nr 5, 1989, s. 217.232.
  6. McLeod P.L., A Literary Examination of Electronic Meeting System Use in Everyday Organizational Life, "The Journal of Applied Behavioral Science", nr 32, 1999, s. 188.206.
  7. Polak P., Architektura rozproszonego systemu wspomagania negocjacji, "Studia Informatica", nr 23, Politechnika Śląska 2002, s. 273.280.
  8. Polak P., Porównanie negocjacji bezpośrednich i zdalnych wspomaganych systemem mediacyjnym, w: Informacja w społeczeństwie XXI wieku, "Monografie i Opracowania", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007 (w druku).
  9. Polak P., Szapiro T., On Testing Performance of a Negotiation Procedure in Distributed Environment, w: Multiple Criteria Decision Making in the New Millennium, red. Koksalan M., Zionts S., "Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems", nr 507, Springer 2001, s. 93.100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu