BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papież Monika (Cracow University of Economics, Poland), Śmiech Sławomir (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Economic Growth and Energy Consumption in Post-communist Countries : a Bootstrap Panel Granger Causality Analysis
Wzrost gospodarczy i zużycie energii w krajach postkomunistycznych - bootstrapowa panelowa analiza przyczynowości
Źródło
Dynamic Econometric Models, 2013, vol. 13, s. 51-68, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność energetyczna, Metody samowsporne, Kraje postkomunistyczne, Wzrost gospodarczy, Zużycie energii, Przyczynowość w sensie Grangera
Energy efficiency, Bootstrap, Post-communist countries, Economic growth, Energy use, Granger casuality
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja zależności przyczynowych (w sensie Grangera) pomiędzy zużyciem energii i wzrostem gospodarczym w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz w krajach Bałtyckich w okresie 1993-2011. Jako narzędzie badawcze wykorzystano procedurę bootstrapowej panelowej analizy przyczynowości zaproponowaną przez Kónya (2006). Procedura ta pozwala na wnioskowanie w przypadku występowania zależności przestrzennych w badanej próbie i nie wymaga wstępnej analizy stacjonarności oraz umożliwia opis relacji dla poszczególnych analizowanych obiektów. Przeprowadzone badanie wskazuje na prawdziwość hipotezy wzrostu w przypadku trzech krajów oraz hipotezy sprzężenia zwrotnego w przypadku jednego kraju. Otrzymane wyniki pozwalają podejrzewać, że zależność przyczynowa pomiędzy wzrostem gospodarczym i konsumpcją energii jest związana z zmianami efektywności energetycznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify Granger causality between energy consumption and economic growth in post-communist countries in the period 1993 to 2011. Bootstrap panel Granger causality test was used as a research tool in order to accommodate for countryspecific heterogeneity and to avoid the problem of cross-sectional dependence. The analysis allowed for the verification of the hypothesis regarding the links between economic growth and energy consumption in nine countries. The hypotheses were confirmed: the growth hypothesis in three countries and the feedback hypothesis in one country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apergis, N., Danuletiu, D. (2012), Energy Consumption and Growth in Romania: Evidence from a Panel Error Correction Model, International Journal of Energy Economics and Policy, 2 (4), 348-356, http://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/316
 2. Andrews, D. W. K., Buchinsky, M. (2001), Evaluation of a Three-step Method for Choosing the Number of Bootstrap Repetitions, Journal of Econometrics, 103, 345-386, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00047-1.
 3. Atkinson, S. E., Wilson P.W. (1992), The Bias of Bootstrapped versus Conventional Standard Errors in the General Linear and SUR Models, Econometric Theory, 8, 258-275, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0266466600012792.
 4. Belke, A., Dobnik, F., Dreger, C. (2011), Energy Consumption and Economic Growth: New Insights into the Cointegration Relationship, Energy Economics, 33 (5), 782-789, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2011.02.005.
 5. Breusch, T., Pagan, A. (1980), The Lagrange Multiplier Test and its Application to Model Specifications in Econometrics, Reviews of Economics Studies, 47, 239-253.
 6. Canova, F., Ciccarelli, M. (2013), Panel Vector Autoregressive Models: A Survey, Working Paper Series 1507, European Central Bank, http://ssrn.com/abstract=2201610.
 7. Costantini, V., Martini, C. (2010), The Causality between Energy Consumption and Economic Growth: a Multi-sectoral Analysis Using Non-stationary Cointegrated Panel Data, Energy Economics, 32 (3), 591-603, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2009.09.013.
 8. Gurgul, H., Lach, Ł. (2011a), The Role of Coal Consumption in the Economic Growth of the Polish Economy in Transition, Energy Policy, 39, 2088-2099, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2011.01.052.
 9. Gurgul, H., Lach, Ł. (2011b), The Interdependence Between Energy Consumption and Economic Growth in the Polish Economy in the Last Decade. Managerial Economics, 9, 25-48, ttp://www.managerial.zarz.agh.edu.pl/EM_on_line/Managerial%20Economics%20%209%20%282011%29.pdf.
 10. Gurgul, H., Lach, Ł. (2012), The Electricity Consumption versus Economic Growth of the Polish Economy, Energy Economics, 34(2), 500-510, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2011.10.017.
 11. Horowitz, J. L. (2003), The Bootstrap in Econometrics, Statistical Science, 18, 211-218, DOI: http://dx.doi.org/10.1214/ss/1063994976.
 12. Johansen, S. (1991), Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, Econometrica, 59 (6), 1551-1580, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2938278.
 13. Karanfil, F. (2009), How Many Times Again Will We Examine the Energy-income Nexus Using a Limited Range of Traditional Econometric Tools?, Energy Policy, 36, 1191-1194, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2008.11.029.
 14. Kónya, L. (2006), Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach, Economic Modelling, 23, 978-992, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2006.04.008.
 15. Kraft, J., Kraft, A. (1978), On the Relationship between Energy and GNP, Journal of Energy Development, 3, 401-403.
 16. Menegaki, A. N., Ozturk, I. (2013), Growth and Energy Nexus in Europe Revisited: Evidence from Fixed Effects Political Economy Model, Energy Policy, 61, 881-887, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.06.076.
 17. Nazlioglu, S., Lebe, F., Kayhan, S. (2011), Nuclear Energy Consumption and Economic Growth in OECD Countries: Cross-sectionally Dependent Heterogeneous Panel Causality Analysis, Energy Policy, 39, 6615-6621, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2011.08.007.
 18. ODYSSEE- MURE 2010, (2012), Energy Efficiency Policies and Measures in Slovakia in 2012, Monitoring of EU and National Energy Efficiency Targets, Slovak Innovation and Energy Agency, Bratislava, http://www.odyssee-indicators.org/publications/PDF/slovakia_nr.pdf [30.12.2013]
 19. Ozturk, I., Acaravci, A. (2010), The Causal Relationship between Energy Consumption and GDP in Albania, Bulgaria, Hungary and Romania: Evidence from ARDL Bound Testing Approach, Applied Energy, 87, 1938-43, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.10.010.
 20. Pesaran, M. H. (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics No. 0435. Faculty of Economics, University of Cambridge, DOI: http://www.dspace.cam.ac.uk/handle/1810/446.
 21. Pesaran, M. H., Ullah, A., Yamagata, T. (2008), A Bias-adjusted LM Test of Error Crosssection Independence, The Econometrics Journal, 11, 105-127, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x.
 22. Rilstone, P., Veall, M. R. (1996), Using Bootstrapped confidence intervals for improved inferences with seemingly unrelated regression equations, Econometric Theory, 12, 569-580, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S026646660000685X.
 23. Sarkar, A., Singh, J. (2010), Financing Energy Efficiency in Developing Countries-Lessons Learned and Remaining Challenges, Energy Policy, 38, 5560-5571, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2010.05.001.
 24. Soytas, U., Sari, R. (2007), The Relationship Between Energy and Production: Evidence from Turkish Manufacturing Industry, Energy Economics, 29, 1151-1165, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2006.05.019.
 25. Stern, D. I. (1993), Energy and Economic Growth in the USA, Energy Economics, 15, 137-150, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0140-9883(93)90033-N.
 26. Turner, K. (2009), Negative Rebound and Disinvestment Effects in Response to an Improvement in Energy Efficiency in the UK Economy, Energy Economics, 31, 648-666, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2009.01.008.
 27. Turner, K., Hanley, N. (2011), Energy Efficiency, Rebound Effects and the Environmental Kuznets Curve, Energy Economics, 33, 709-720, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2010.12.002.
 28. Zellner, A. (1962), An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias, Journal of the American Statistical Association, 57, 348-368, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1962.10480664.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-3862
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2013.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu