BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki wpływające na stopę zastąpienia w polskim systemie emerytalnym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010, 2012, s. 173-192, wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Ryzyko inwestycyjne, Procesy demograficzne, Matematyka ubezpieczeniowa, Ubezpieczenia społeczne
Pension schemes, Investment risk, Demographic process, Insurance mathematics, Social insurance
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników bezpośrednio wpływających na wysokość stopy zastąpienia (replacement rate) w polskim systemie emerytalnym, która jest względną miarą jego wydolności, będącą stosunkiem wysokości przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia, a także jej symulacja w zależności od zidentyfikowanych czynników. W związku z przemianami demograficznymi obejmującymi proces starzenia się społeczeństwa oraz zmianą wzorców płodności kobiet, które dokonują się we współczesnym świecie, zwraca się na problematykę dotyczącą zagadnienia stabilnośći systemów emerytalnych. Wzrost długości życia jest obiektywnie dużym osiągnięciem cywilizacji i powinien być powodem do zadowolenia dla przeciętnego obywatela, jednak dla systemów emerytalnych na całym świecie nie jest korzystnym zjawiskiem. Obawy o utratę wydolności systemu zabezpieczenia społecznego doprowadziły w Polsce w 1999 r. do reformy systemu emerytalnego zmieniającego system repartycyjny w kierunku repartycyjno - kapitałowego opartego na trzech filarach. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Balcerowicz-Szkutnik M. : Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna. Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2005.
  2. Błaszczyszyn B., Rolski T. : Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie. WNT, Warszawa 2004.
  3. Departament Statystyki ZUS. Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, 2010.
  4. Jackowska B. : Aktuarialne projektowanie planów emerytalnych dla założonej stopy zastąpienia. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001.
  5. Korczyn A. : Jak wyliczyć samemu kapitał początkowy i przyszłą emeryturę. Sigma, Skierniewice 1999.
  6. Okólski M. : Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Scholar, Warszawa 2005.
  7. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 r., Dz. U. 1998, nr 162, poz. 118, z późn. zm.
  8. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z 28 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 139, poz. 934.
  9. www.stat.gov.pl, www.zus.pl, www.knf.gov.pl (grudzień 2010).
  10. ec.europa.eu/eurostat (styczeń 2011).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu