BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowski Mirosław
Tytuł
Czynniki sukcesu przedsięwzięć informatycznych : wyniki badań porównawczych
The success factors of IT projects : the results of comparative studies
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 97-107, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsięwzięcia informatyczne, Przedsiębiorstwo informatyczne, Sukces przedsiębiorstwa, Wyniki badań
IT projects, IT enterprises, Success of the company, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań porównawczych krytycznych czynników sukcesu (KCS; ang. CSF - cńtical success factors) przedsięwzięć informatycznych. W początkowej części opracowania są zawarte informacje na temat najważniejszych charakterystyk badanych projektów IT (budżet, czas realizacji i zakres). Następnie są przedstawione oceny ich wyników (zgodność budżetu i czasu realizacji, pierwotna i ostateczna zgodność uzyskanego wyniku oraz ogólna ocena poziomu satysfakcji użytkowników). Podstawowa część artykułu prezentuje dane dotyczące KCS w różnych przekrojach analitycznych, w tym porównania z "Kronikami Chaosu" Standish Group. Analizy dowodzą, że KCS mają w znacznej mierze charakter lokalny (a nie uniwersalny) oraz cechuje je ograniczona zmienność w czasie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of a comparative study on critical success factors (CFS) in IT projects. The introductory part of the article contains information on the most important characteristics of analysed IT projects (budget, timeframe and scope). An assessment of the results of the project (budget and duration variance, initial and final concurrence of results obtained and overall user's satisfaction level) is presented subsequently. The main part of the paper introduces data on CFS in various analytical perspectives, including comparison to the "CHAOS Chronicles" of the Standish Group. It has been proved that CFS have, to a significant extent, local rather than universal character and they show limited variability over time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen D., Kem T., Havenhand M.: ERP Critical Success Factors: an exploration of the contextual factors in public sector institutions. Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences - 2002; IEEE Computer Society. (http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2002/1435/08/14350227.pdf).
 2. Bhatti T.R.: Critical Success Factors for the Implementation of Enterprise Resource Planning (ERP): Empirical Validation. The Second International Conference on Innovation in Infor-mation Technology IIT'05. (http://www.it-innovations.ae/iit005/proceedings/ articles/F_4_HT05_Bhatti.pdf).
 3. Czamacka-Chrobot B.: Z najnowszych "Kronik Chaosu" Standish Group, czyli czy uczymy się na błędach? [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych. Red. J.K. Grabara, J.S. Nowak. WNT, Warszawa 2004, s. 209-238.
 4. Deźelak Z., Stemad S., Bobek S.: Comparative Analysis of E-Business Implementation Critical Success Factors. Scientific Papers of University of Maribor, Organizacija, vol. 39, no. 3, March 2006, s. 169-175 (http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/ organizaci- j a/article/vie wFile/74/73).
 5. Dudycz H., Dyczkowski M.: Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań. Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 6. Dyczkowski M.: Czynniki sukcesu przedsięwzięć informatycznych. Wstępne wyniki badania ankietowego, [w:] Ryzyko Przedsięwzięć Informatycznych RPI'2005. Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki, Szczecin 2005, s. 45-54.
 7. Dyczkowski M.: Ocena przebiegu i efektów przedsięwzięć informatycznych. Wybrane wyniki badań porównawczych z lat 2004-2007. [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2007. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007 (w druku).
 8. Dyczkowski M.: Wyniki badania kluczowych czynników sukcesu przedsięwzięć informatycznych. [w:] Informatyka ekonomiczna zeszyt nr 9. Red. A. Nowicki. Prace Naukowe AE Wrocław 2006 nr 1144, s. 125-139.
 9. Hong K.K., Kim Y.G.: The Critical Success Factors for ERP Implementation: An Organizational Fit Perspective, Information & Management, vol. 40/2002, s. 25-40. (http://www.army.mil/armybtkc/docs/CriticalFact-Org%20Fit.pdf).
 10. Plant R., Willcocks L.: Critical Success Factors in International ERP Implementations: A Case Research Approach. Working Paper Series no 145. London School of Economics and Political Science, Department of Information Systems, London May 2006 (http://is2.lse.ac.uk/wp/pdf/WP145.PDF).
 11. Ugwu O.O., Kumaraswamy M.M.: Critical Success Factors for Construction ICT Projects - Some Empirical Evidence and Lessons for Emerging Economics. ITCon, vol. 12 (2007), s. 231-249 (http://www.itcon.org/data/works/att/2007_16.content.05475.pdf)
 12. Zhang L., Lee M.K.O., Zhang Z., Banerjee P.: Critical Success Factors of Enterprise Resource Planning Systems Implementation Success in China. Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences - 2003; IEEE Computer Society. (http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2003/1874/08/187480236.pdf).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu