BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górna Joanna (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Górna Karolina (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Szulc Elżbieta (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Analysis of ß-Convergence : from Traditional Cross-Section Model to Dynamic Panel Model
Analiza β-konwergencji : od tradycyjnego modelu przekrojowego do dynamicznego modelu panelowego
Źródło
Dynamic Econometric Models, 2013, vol. 13, s. 127-143, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy regionu, Metoda najbliższego sąsiedztwa, Modele ekonomiczne, Konwergencja gospodarcza
Economic growth of the region, Neighbor joining distance method, Economic models, Economic convergence
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie kierunku rozwoju metodologii badania konwergencji gospodarczej, wskazującego na potrzebę uwzględniania w modelach wzrostu regionów powiązań przestrzennych między nimi. Artykuł prezentuje empiryczne modele β-konwergencji dotyczące wzrostu gospodarczego regionów Europy, otrzymane przy wykorzystaniu różnych koncepcji metodologicznych. W artykule rekomenduje się modele z zakresu ekonometrii przestrzennej. Dane empiryczne dotyczą PKB per capita w regionach NUTS-2 27 państw europejskich, będących członkami Unii Europejskiej. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 1995-2009 (dane roczne). (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to discuss the course of development of methodology of economic convergence analyses, which points up the necessity of taking into consideration spatial connections among regions in regional growth models. It presents empirical models of β-convergence concerning the economic growth of European regions using various methodological conceptions. In the paper the models offered by spatial econometrics are recommended. The empirical data refer to per capita GDP across the European Union regions at a NUTS-2 level over the period 1995-2009 (annual data). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abreu, M., de Groot, H. L. F., Florax, R. J. G. M. (2005), Space and Growth: A Survey of Empirical Evidence and Methods, Région et Développment, 21, 13-14, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.631007.
 2. Arbia, G. (2006), Spatial Econometrics. Statistical Foundations and Applications to Regional Convergence, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 3. Badinger, H., Müller, W. G., Tondl, G. (2004), Regional Convergence in the European Union (1985-1999): A Spatial Dynamic Panel Analysis, Regional Studies, 38(3), 241-253, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/003434042000211105.
 4. Bal-Domańska, B. (2010), The Application of Dynamic Panel Data Models in the Analysis of Conditional Convergence, in Pociecha, J. (ed.), Data Analysis Methods in Economic Research, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 11, 107-123.
 5. Bal-Domańska, B. (2011), Ekonometryczna identyfikacja β-konwergencji regionów szczebla NUTS 2 państw Unii Europejskiej (Econometric Identification of β-convergence of the NUTS 2 Level Regions of the European Union States), in Suchecka, J. (ed.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne (Spatial Econometrics and Regional Economic Analyses), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 253, 9-23.
 6. Baltagi, B. H., Song, S. H., Koch, W. (2003), Testing Panel Data Regression Models with Spatial Error Correlation, Journal of Econometrics, 117(1), 123-150, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00120-9.
 7. Barro, R. J., Sala-i-Martin, X. (1995), Economic Growth, New York: McGraw-Hill.
 8. Baumol, W. J. (1986), Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-run Data Show, American Economic Review, 76(5), 1072-1085.
 9. Bode, E., Rey, S. J. (2006), The Spatial Dimension of Economic Growth and Convergence, Papers in Regional Science, 85(2), 171-176, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1435-5957.2006.00073.x.
 10. De Long, J. B. (1988), Productivity Growth, Convergence and Welfare: Comment, American Economic Review, 78(5), 1138-1154.
 11. Elhorst, P., Piras, G., Arbia, G. (2010), Growth and Convergence in Multiregional Model with Space-Time Dynamics, Geographical Analysis, 42(3), 338-355, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1538-4632.2010.00796.x.
 12. Ertur, C., Koch, W. (2007), Growth, Technological Interdependence and Spatial Externalities: Theory and Evidence, Journal of Applied Econometrics, 22(6), 1033-1062, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jae.963.
 13. Fingleton, B., López-Bazo, E. (2006). Empirical Growth Models with Spatial Effects, Papers in Regional Science 85(2), 177-198, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1435-5957.2006.00074.x.
 14. Górna, J., Górna, K., Szulc, E. (2013a), A β-convergence Analysis of European Regions. Some Re-specifications of the Traditional Model, in Papież, M. and Śmiech, S. (eds.), Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 73-81, http://www.konferencjazakopianska.pl/proceedings/pdf/gorna_gorna_szulc.pdf.
 15. Górna, J., Górna, K., Szulc, E. (2014), A β-convergence Analysis of European Regions. Some Re-specifications of the Traditional Model (extended version), forthcoming.
 16. Islam, N. (1995), Growth Empirics: A Panel Data Approach, The Quarterly Journal of Economics, 110(4), 1127-1170, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2946651.
 17. Le Gallo, J., Ertur, C., Baumont, C. (2003), A Spatial Econometric Analysis of Convergence across European Regions, 1980-1995, in Fingleton, B. (ed.), European Regional Growth. Advances in Spatial Science. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 99-129, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07136-6_4.
 18. López-Bazo, E., Vayá, E., Artis, M. (2004), Regional Externalities and Growth: Evidence from European Regions, Journal of Regional Science, 44(1), 43-73, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1085-9489.2004.00327.x.
 19. Mankiw, N. G., Romer, D., Weil, D. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2118477.
 20. Millo, G., Piras, G. (2012), splm: Spatial Panel Data Models in R, Journal of Statistical Software, 47(1), 2-38.
 21. Mutl, J., Pfaffermayr, M. (2011), The Hausman Test in a Cliff and Ord Panel Model, Econometrics Journal, 14(1), 48-76, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1368-423X.2010.00325.x.
 22. Rey, S. J., Janikas, M. J. (2005), Regional Convergence, Inequality, and Space, Journal of Economic Geography, 5(2), 155-176, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jnlecg/lbh044.
 23. Rey, S. J., Le Gallo, J. (2009), Spatial Analysis of Economic Convergence, in Mills, T. C. and Patterson, K. (eds.), Palgrave Handbook of Econometrics, Volume II: Applied Econometrics. Palgrave MacMillan, New York, 1251-1290.
 24. Solow, R. M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1884513.
 25. Suchecki, B. (ed.) (2012), Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane (Spatial Econometrics II. Advanced Models), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 26. Swan, T. W. (1956), Economic Growth and Capital Accumulation, Economic Record, 32 (2), 334-361, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-3862
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2013.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu