BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Przepływ kapitałów w funduszach akcji małych i średnich spółek rynku polskiego w latach 2007-2009
The Capitals flows in Domestic Small and Medium Cap Investment Funds in 2007-2009
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 515-527, tab., rys.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przepływy kapitałowe, Fundusze inwestycyjne, Akcje, Rynek kapitałowy
Small business, Capital flows, Investment funds, Shares, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony został badaniu zmian w kapitałach funduszy inwestycyjnych akcji małych i średnich spółek rynku polskiego. Wysoka zmienność na rynkach kapitałowych w analizowanym okresie (lata 2007-2009) przekładała się zarówno na wyniki funduszy inwestycyjnych, jak i na zachowania uczestników funduszy. Celem artykułu była próba zbadania czy fundusze akcji małych i średnich spółek mogłyby, korzystając z ustawowego prawa, wstrzymać odkupywanie jednostek uczestnictwa swoich funduszy w związku ze spadkiem wartości aktywów netto spowodowanych wycofaniem kapitału przez uczestników funduszy. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article was study of capitals flows in equity small and medium cap investment funds in 2007-2009. High volatility value of assets on capital markets in analyzed period 2007-2009 had an influence not only on performance of investment funds but also on behavior of funds' participants. This is important for the management of the funds because participants can requested back their capital from the funds. Findings of the research show that some of the analyzed small and mid cap investment funds could suspend redemptions their investment units as a result of decrease net assets value these funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Wypych M., Analiza finansowa funduszu inwestycyjnego - aspekty efektywnościowe, [w:] Rynek finansowy - Inspiracje z integracji europejskiej, pod red. P. Karpusia, J. Węcławskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2008 r., s. 675.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu