BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buko Jacek
Tytuł
Bezpieczeństwo informacji w działalności pocztowego operatora publicznego w Polsce
The information security in the activity of the postal public operator in Poland
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 119-129, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo informacji, Polityka personalna
Information security, Personnel policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Poczta Polska
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Referat podejmuje problematykę procedur i rozwiązań technicznych stosowanych przez pocztowego operatora publicznego, w tym konsekwencje ich niedoskonałości oraz propozycje usprawnień w tym zakresie. Zasadnicze działania w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa informacji powinny być ukierunkowane na systematyczną analizę ujemnych przejawów w poszczególnych służbach, celem lokalizacji miejsc powstania nieprawidłowości, personalizacji ujemnych przejawów i selekcji pracowników, jak również bieżące monitorowanie i prognozowanie wskaźnika bezpieczeństwa obrotu poczty. Realizacja tych działań przyczyni się do przekształcenia Poczty Polskiej w nowoczesne i wiarygodne dla klientów przedsiębiorstwo. (abstrakt oryginalny)

The report undertakes the problems of procedures and technical practical solutions by the postal public operator , in this consequences of their imperfection and proposals of im-provements in this range. Activities warranting information security should be oriented in the systematical analysis of negative indications in each services, purpose the location of the faultiness, the personalization of negative indications and selections of workers, as well as the running monitoring and prognosing of the coefficient of the postal safety. The realization of these activities will contribute to the transformation of the Polish Post into modern and reliable for customers the firm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie reklamacji pocztowych. Biuletyn UKE Nr 9/2006.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/67/WE z dnia 15.12.1997.
 3. Ocena funkcjonowania rynku usług pocztowych. Pocztowa Informacja Normalizacyjna Nr 4/2005.
 4. Ocena funkcjonowania rynku usług pocztowych w 2006 r. UKE, Warszawa 2007.
 5. Poczta Polska Nr 17 z 24 .04.2006.
 6. Poczta Polska Nr 41 z 09.10. 2006.
 7. Poczta Polska Nr 43 z 23.10. 2006.
 8. Raport z badań jakości powszechnych usług pocztowych. Departament Rynku Pocztowego, Biuletyn UKE nr 4/2006.
 9. Słownik języka polskiego. WN PWN, Warszawa 2000.
 10. Światowa Konwencja Pocztowa i Protokół końcowy, Bukareszt 2004.
 11. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (Dz. U. 03, nr 130, poz. 1188).
 12. Wyniki kontroli Poczty Polskiej w zakresie bezpieczeństwa obrotu pocztowego. Publikacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, marzec 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu