BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Uniwersytet Szczeciński), Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rekomendowane praktyki w zakresie planowania budżetowego w świetle doświadczeń w USA
Recommended Budget Practices of Budget Process in the Light of Experiences in the Usa
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 587-596, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie budżetowe, Standardy
Budget planning, Standards
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Podstawowym narzędziem, w oparciu o które planowane są i wykonywane zadania publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego jest budżet. Proces planowani budżetu ma charakter wielowymiarowy i nie zawsze jest możliwe ścisłe jego ukierunkowanie tak, aby realizowane były cele zaspokajające w stopniu maksymalnym potrzeby społeczne. Przykład USA, gdzie wypracowano standardy i reguły dotyczące skutecznego i efektywnego procesu planowania budżetowego, wskazuje na kierunki, w jakich powinno zmierzać doskonalenie tego rodzaju działań. Przybliżenie tego rodzaju reguł i próba oceny możliwości ich adaptacji w warunkach polskich to główny cel artykułu.(abstrakt oryginalny)

The basie tool in planning and performing of public services in local govemment is a budget. The budget planning process has a multidimensional character and it is not always possible to steer to realize social needs on maximum level. The example USA., where one worked out standards and rules conceming the efficient and effective process {trial} of budget-planning, evidences directions, in which should aim the improvement suchlike of activities. The approximation suchlike of rules and the attempt of the estimation of possibilities of their adaptation in Polish local govemment is the main objective of the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dylewski M.: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Difin, Warszawa 2007.
  2. Gianakis G.A., McCue C.P.: Local Government Budgeting. A Mangerial Approach. Praeger, Westport 1999.
  3. Handbook of Public Budgeting. Edited by J. Rabin, The Capital College The Pennsylwania State University, New York 1992.
  4. Mercer J.: Cascade Performance Budgeting. John Mercer 2003.
  5. Poister T.G.: Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass, San Francisco 2003
  6. Rivenbark W.C., Kelly J.M.: Performance Budgeting in State, Federal and Local Government. The Joumal of Govemment Financial Management, Summer 2004.
  7. Recommended Budget Practices, A Framework for Improved State and Local Government Budgeting. National Advisory Council on State and Local Budgeting and Govemment Finance Officers Association, Chicago 1999.
  8. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 wraz ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu