BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłopotek Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie inwestycji w Polsce poprzez partnerstwo publiczno-prywatne
Financing inyestment in Poland through public private partnership
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 597-605, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Finansowanie inwestycji, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Investment, Investment financing, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Referat nt. "Finansowanie inwestycji w Polsce poprzez partnerstwo publiczno-prywatne" przed¬stawia istotę PPP oraz warunki jakie muszą być spełnione dla realizacji takiej inwestycji w Polsce. Krytyczne spojrzenie na działania Rządu w tym zakresie uzasadnione jest brakiem realizowania jakiejkolwiek inwestycji w Polsce w oparciu o ustawę o PPP, mimo że ustawa weszła w życie w 2005 roku. Realizowanie inwestycji wspólnie, sektora publicznego z sektorem prywatnym, mogłoby się przyczynić do lepszego wykorzystania środków z Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

Lecture upon "Financing investment in Poland through public private partnership" presents the essence of PPP as well as conditions which have to be fulfilled to accomplish such investment in Poland. Critical look at the government actions in this field is justified on lack of implementing in Poland any investment based on PPP bill although it came into force in 2005. Investment accomplish-ment by public and private sector together might contribute to better use EU sources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Cedetu Sp. z o.o.. Warszawa 2006.
 2. Dzierżanowski W., Stachowiak M., Cichowicz M., Zasłona M.: Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna. UOKiK, Warszawa 2007.
 3. Grzybowski W.: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - ramy określające standardowa za¬wartość. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 4. Jacyszyn J., Kalinowski T.: Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 5. Jak wdrożyć udany projekt PPP? Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 6. Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Warszawa, 27 kwietnia 2006.
 7. Moszoro M.: Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. SGH, Warszawa 2005.
 8. Nowoczesne systemy realizacji zadań publicznych. Poradnik PPP. Red. M. Chałas. Elipsa, Warszawa 2006.
 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 10. Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość. Red. F. Misiąg. PWE, Warszawa 2005.
 11. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku. UOKiK, Warszawa, grudzień 2006.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (DzU nr 125, poz. 866).
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie określenia rodzajów ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (DzU nr 125, poz. 868).
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU nr 125, poz. 867).
 15. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z 28 lipca 2005 r. (DzU nr 169 poz. 1420).
 16. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.).
 17. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU 2006, nr 164, poz. 1163).
 18. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., nr 9 poz. 43 ze zm.).
 19. Wytyczne Komisji Europejskiej: Guidelines for successful Public Private Partnerships, http://www.restrukturyzacja.pl/content/view/653/97/, 10.10.2007 r..
 20. Zachęta do inwestycji. "Rzeczpospolita" 2006, nr 190.
 21. Zielona księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, Przedsiębiorca w Unii Europejskiej, nr 8/2006. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu