BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hawrysz Liliana (Politechnika Opolska), Hys Katarzyna (Politechnika Opolska)
Tytuł
Procesowo zorientowana kultura organizacyjna w organizacjach sektora publicznego
Process oriented organizational culture in public sector organizations
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 4 (26), s. 53-68, rys., bibliogr. poz. 30
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Zarządzanie procesowe, Sektor publiczny
Organisational culture, Processing management, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesowe podejście do zarządzania organizacją wiąże się z postrzeganiem rzeczy zorganizowanych jako zbiory zespołowych działań, powiązanych ze sobą w taki sposób, aby w ich rezultacie powstała wartość atrakcyjna dla nabywcy1. Jest ono alternatywą dla funkcjonalnego modelu organizacji. W podmiotach sektora publicznego, niejednokrotnie zdarza się, że rozbudowane struktury prowadzą do autonomizacji poszczególnych obszarów w ramach tych struktur, co nazywane jest efektem silosów. Poszczególne komórki nie koncentrują się na zrozumieniu klienta i dostarczeniu mu usługi zgodnej z jego aktualnym stanem potrzeb, ale zabezpieczają własny, wewnątrz wydziałowy interes. Prowadzić to może do wydłużania czasu realizacji kontraktów, zwiększenia kosztów działania i obniżenia elastyczność organizacji (abstrakt oryg.)

The process approach to organization management is based on the assumption that things are organized into sets of collective and interlinked activities that aim to generate value, which is attractive to a consumer. This approach is an alternative to the functional model of organization. In public sector institutions, an autonomy of particular areas within expanded structures often takes place. It is called ‚the silo effect': particular departments are not focused on understanding customer's current needs and on supplying adequate service, but on securing their own, internal interests. This may result in extending time needed to carry out the contracts, in cost increase as well as in decrease in flexibility of organization.(abstract orig.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brocke J., Sinnl T., Culture in business process management: a literature review, "Business Process Management Journal" 2011, nr 2.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 3. Coulson-Thomas C.J., Process management in a hospital and healthcare context, "Business Process Management Journal" 1997, nr 2.^ ^ Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 4. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 5. Gulledge T.R. Jr, Sommer R.A., Business process management: public sector implications, "Business Process Management Journal" 2002, nr 2.
 6. Helfert M., Challenges of business processes management in healthcare, "Business Process Management Journal" 2009, nr 6.
 7. Heracleous L., Johnston R., Can business learn from the public sector?, "European Business Review" 2009, nr 4.
 8. Hesson M., Business process reengineering in UAE public sector, "Business Process Management Journal" 2007, nr 5.
 9. Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 10. Houy C., Fettke P., Loos P., Empirical research in business process management analysis of an emerging field of research, "Business Process Management Journal" 2010, nr 4.
 11. Jeston J., Nelis J., Management by Process: A Roadmap to Sustainable Business Process Management, Elsevier, Oxford 2008.
 12. Kołodziejczak M., Społeczno-kulturowe aspekty wdrażania orientacji procesowej w organizacjach, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 13. Kożuch B., Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie oraz Instytut spraw Publicznych, Kraków 2006.
 14. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 15. Krukowski K., Siemiński M., Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, "Współczesne Zarządzanie" 2011, nr 1.
 16. MacIntosh R., BPR: alive and well in the public sector, "International Journal of Operations &, Production Management" 2003, nr 3.
 17. Ongaro E., Process management in the public sector, "The International Journal of Public Sector Management" 2004, nr 1.
 18. Proszkowska A., Kształtowanie kultury międzynarodowej organizacji procesowej, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 19. Ruževičius J., Klimas D., Veleckaitė R., Influence of organizational culture on the success of business process management in Lithuanian public sector organizations, "Current Issues of Business and Law" 2012, nr 1.
 20. Sentanin F.O., Santos F.C.A., Jabbour Ch.J.Ch, Business process management in a Brazilian public research centre, "Business Process Management Journal" 2008, nr 4.
 21. Shand D., Arnberg M., Background paper; in: OECD; Responsive Government Service Quality Initiatives; Paris 1996.
 22. Sikorski Cz., Kształtowanie kultury organizacyjnej: filozofia, metody, strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 23. Sikorski Cz., Wolność w organizacji, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kluczbork - Łódź 2000.
 24. Somerville K., Elliott C., Strategies to improve client service: Exemplars in the Canadian federal government, "The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal" 2011, nr 2.
 25. Sznabowicz M., Stan i kierunki doskonalenia kultury organizacji procesowych, Sopot 2011.
 26. Wolniak R., Wymiary kulturowe organizacji publicznych, "Współczesne Zarządzanie" 2008, nr 2.
 27. Dojrzałość procesowa polskich organizacji, Marzec 2010, http://procesowcy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=75, dostęp 10-2012
 28. Corrigan S., Human and Organisational Aspects of Business Process Reengineering, Institute of Work Psychology, University of Sheffield, http://faculty.css.edu/dswenson/web/REENGIN.HTM, dostęp 10-2012 Bandara W ., Alibabaei A., Aghdasi M., Means of achieving business process management success factors, MCIS 2009 Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, 25-27 September 2009, http://eprints.qut.edu.au/, dostęp 10-2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6284
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu