BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Michał (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Konsekwencje założeń funkcjonalistycznych w epistemologii kultury organizacyjnej : perspektywa nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu
The Consequences of Functionalist Assumptions in the Epistemology of Organizational Culture : the Perspective of Critical Management Studies
Źródło
Problemy Zarządzania, 2013, vol. 11, nr 4 (44), s. 58-74, tab., bibliogr. 59 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Kultura organizacyjna, Funkcjonalizm
Organisation and management, Organisational culture, Functionalism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano refleksję nad konsekwencjami założeń filozoficznych charakterystycznych dla paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii kultury organizacyjnej. Refleksja prowadzona jest z perspektywy nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu, który stoi w opozycji względem funkcjonalizmu, proponując rozstrzygnięcia teoretyczne i praktyczne o charakterze emancypacyjnym. Prezentowany artykuł ma spełniać cel emancypacyjny związany z denaturalizacją funkcjonalizmu i zaproponowaniem ramy teoretycznej dla krytycznego wglądu w konsekwencje, jakie wynikają z przyjęcia jego założeń w teorii i praktyce zarządzania i organizowania. (abstrakt oryginalny)

The author presents the reflection about the consequences of assumptions characteristic for the functionalist paradigm in the epistemology of organizational culture in the management sciences. The study was conducted from the perspective of Critical Management Studies, which stands in opposition to the functionalist paradigm, offering theoretical and practical settlement of an emancipation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvesson, M. (2002). Understanding Organizational Culture. London: Sage.
 2. Alvesson, M. i Willmott, H. (1992). On the idea of emancipation in management and organization studies. Academy of Management Review, 17 (3), 432-464.
 3. Alvesson, M. i Willmott, H. (1996). Making Sense of Management. A Critical Introduction. London: Sage.
 4. Alvesson, M. i Willmott, H. (red.). (2003). Studying Management Critically. London: Sage.
 5. Alvesson, M., Bridgman, T. i Willmott, H. (red.). (2009). The Oxford Handbook of Critical Management Studies. Oxford: Oxford University Press.
 6. Alvesson, M. i Deetz, S. (2000). Doing Critical Management Research. London: Sage.
 7. Barry, D., Monin, J. i Monin, N. (2003). Toggling with Taylor: A Different Approach to Reading a Management Text. Journal of Management Studies, 40 (2), 377-401.
 8. Berger, P. i Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Brewis, J. i Jack, G. (2009). Culture: Broadening the Critical Repertoire. W: H. Willmott, M. Alvesson i T. Bridgman (red.), The Oxford Handbook of Critical Management Studies (s. 232-250). Oxford: Oxford University Press.
 10. Burrell, G. i Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life. London: Heinemann.
 11. Chan, A. (2001). Toward a Genealogy of Organizational Culture. The Perspectives of Foucault. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 12. Chatman, J.A. i Spataro, S.E. (2005). Using Self-categorization Theory to Understand Relational Demography - Based Variations in People's Responsiveness to Organizational Culture. Academy of Management Journal, 48 (2), 321-331.
 13. Colins, D. (1998). Socialized models of change? W: D. Collins. Organizational Change. Sociological Perspectives (s. 1Q2-128). London-New York: Routledge.
 14. Deal, T.E. i Kennedy, A.A. (1982). Corporate Culture. The Rites and Rituals of Corporate Life. Reading: Addison-Wesley.
 15. Duberley, J. i Johnson, P. (2003). Understanding Management Research: An Introduction to Epistemology. London: Sage.
 16. Duszak, A. i Fairclough, N. (red.). (2008). Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas.
 17. Filby, I. i Willmott, H. (1988). Ideologies and Contradictions in a Public Relations Department: The Seduction and Impotence of Living Myth. Organization Studies, 9 (3), 335-349.
 18. Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur: wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 19. Glinka, B. (2013). Przedsiębiorczość polskich imigrantów w USA. Etnicznie, lokalnie, globalnie? Warszawa: Poltext.
 20. Grey, C. i Willmott, H. (red.). (2005). Critical Management Studies. A Reader. Oxford: Oxford University Press.
 21. Habermas, J. (1972). Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press.
 22. Handy, C.B. (1993). Understanding Organizations. London: Penguin.
 23. Harding, N. (2003). The Social Construction of Management. Texts and Identities. London-New York: Routledge.
 24. Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 26. Jacques, R. (1996). Manufacturing the Employee. Management Knowledge from the 19th to 20th Centuries. London: Sage.
 27. Kincheloe, J.L. i McLaren, P. (2009). Teoria krytyczna i badania jakościowe. Rewizja. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 1, s. 431-485). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Knudsen, C. i Tsoukas, H. (2005). Introduction: The Need for Meta-Theoretical Reflection in Organization Theory. W: C. Knudsen i H. Tsoukas (red.), The Oxford Handbook of Organization Theory: Meta-theoretical Perspectives (s. 1-36). Oxford-New York: Oxford University Press.
 29. Kolodziej-Durnaś, A. (2005). Terenowe badania kultury organizacji - studia wybranych firm i instytucji. Szczecin: Economicus.
 30. Kolodziej-Durnaś, A. (2012). Kultura organizacji: idea i instrumentalizacja. Socjologiczne studium krytyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe.
 31. Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 32. Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 33. Kostera, M. (2010). Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 34. Kostera, M. (red.). (2011). Etnografia organizacji: badania polskich firm i instytucji. Sopot: GWP.
 35. Magala, S. (2009). Kulturalnie manipulowane organizacje, czyli od piramidy do sieci i z powrotem. Problemy Zarządzania, 7 (3/25), 98-103.
 36. Martin, J. (2005). Meta-theoretical Controversies in Studying Organizational Culture. W: C. Knudsen i H. Tsoukas (red.), The Oxford Handbook of Organization Theory: Meta-theoretical Perspectives (s. 392-422). Oxford-New York: Oxford University Press.
 37. Monin, N. (2004). Management Theory. A Critical and Reflective Reading. London-New York: Routledge.
 38. Nord, W. i Stablein, R. (1985). Practical and Emancipatory Interests in Organizational Symbolism: A Review and Evaluation. Journal of Management, 11 (2), 13-28.
 39. Ouchi, W.G. (1981). Theory Z. Reading: Addison-Wesley.
 40. Ouchi, W.G. i Wilkins, A.L. (1989). Efektywne kultury: rzecz o związkach między kulturą i funkcjonowaniem organizacji. W: A. Marcinkowski i J. Sobczak (red.), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. Część II: Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji (s. 125-139). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 41. Perákylá, A. (2009). Analiza rozmów i tekstów. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 2, s. 325-343). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 42. Peters, T.J. i Waterman, R.H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies. New York: Harper & Row.
 43. Reed, M.I. (2009). Critical Realism in Critical Management Studies. W: H. Willmott, M. Alvesson i T. Bridgman (red.), The Oxford Handbook of Critical Management Studies (s. 52-75). Oxford: Oxford University Press.
 44. Schein, E.H. (1986). Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View. San Francisco-London: Jossey-Bass.
 45. Sikorski, C. (2000). Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma? Kluczbork-Łódź: Antykwa.
 46. Silverman, D. (2008). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 47. Smircich, L. (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly, (3), 339-358.
 48. Smircich, L. (1989). Koncepcje kultury a analiza organizacyjna. W: A. Marcinkowski i J. Sobczak (red.), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. Część II: Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji (s. 37-60). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 49. Sułkowski, Ł. (2006). Nurt krytyczny w naukach o zarządzaniu. Współczesne Zarządzanie, (1), 5-13.
 50. Sułkowski, Ł. (2009). Hermeneutyka zarządzania, czyli metodologia refleksji metaparadygmatycznej. W: P. Górski (red.), Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych (s. 79-94). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 51. Sułkowski, Ł. (2011). Krytyczna wizja kultury organizacyjnej. Problemy Zarządzania, 9 (4/34), 7-25.
 52. Sułkowski, Ł. (2012a). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 53. Sułkowski, Ł. (2012b). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.
 54. Willmott, H. (1993). Strength is ignorance; slavery is freedom: managing culture in modern organizations. Journal of Management Studies, 30(4), 515-552.
 55. Willmott, H. (2005). Organization Theory as a Critical Science? Forms of Analysis and 'New Organizational Form'. W: C. Knudsen i H. Tsoukas (red.), The Oxford Handbook of Organization Theory: Meta-theoretical Perspectives (s. 88-112). Oxford-New York: Oxford University Press.
 56. Zawadzki, M. (2011). Teoria krytyczna w epistemologii nauk o zarządzaniu. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XII (12), 13-28.
 57. Zawadzki, M. (2012). The role and place of the Critical Management Studies. Culture Management/Kulturmanagement/Zarządzanie Kulturą, (5), 39-46.
 58. Zawadzki, M. (2013a). Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii nauk o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 155 (2), 11-28.
 59. Zawadzki, M. (2013b) (w druku). Kultura organizacyjna w krytycznym nurcie zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.44.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu