BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wszendybył-Skulska Ewa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie i rola informacji o klientach w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
The importance and role of information about clients in achieving competitive advantage
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 131-139, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Dostęp do informacji, Wymiana informacji, Przewaga konkurencyjna
Enterprises, Access to information, Information exchange, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dzisiejszych czasach dostęp do informacji i wiedzy oraz umiejętność wykorzystania zdobytych informacji decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. Kluczowe stają się zatem problemy dotyczące dostępu do informacji oraz możliwość swobodnej wymiany informacji. Współcześnie informacja stała się jednym z najcenniejszych zasobów firm, dlatego też jest określenia mianem złota XXI wieku. Posiadanie odpowiednich informacji pozwala firmie działać bardziej sprawnie i dynamicznie oraz planować swoją przyszłość, w tym działania marketingowe. Problemem staje się już nie tyle dotarcie do odpowiednich informacji, ale właściwe ich selekcjonowanie i umiejętne wykorzystanie. Coraz bardziej konkurencyjne warunki, w jakich przychodzi funkcjonować przedsiębiorstwom na rynku wymagają od nich nie tylko przekazywania informacji na rynek, ale także odbierania sygnałów z rynku, prowadzenia swoistego, interaktywnego dialogu z obecnymi i przyszłymi podmiotami rynku. (abstrakt oryginalny)

Today, access to both information and knowledge as well as ability to use the obtained in-formation determine the success of a company. Thus, significant are problems connected with the access to information and possibility of an ease information flow. Nowadays, information has become one of the most precious resources and it is called "gold" of the 21st century. Possessing some proper information permits the company to practice more efficiently and more dynamically and it enables to plan the future including the marketing operations. It is no longer a problem to attain some suitable information but its selection and skilful utilization seem to create a problem. More and more competitive conditions, in which all enterprises have to work on the market, demand not only transferring the information to the market but also gaining its signals and having some kind of an interactive dialog with both present and future subjects of the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Korona B., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004.
 3. Dobija D., Metodyka szacowania wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, pod red. Wawrzyniaka B., Wyd, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 4. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, AE w Krakowie, Kraków 1994.
 5. Dyjas J., Grudzewski W.M., Soszyński K., "Łańcuch zysków" w działalności usługowej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 6/1999.
 6. Krawczyk W., Stronczek A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa drogą wzrostu jego wartości, [w:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, pod red. Nauk. Borowiecki R., Kwieciński M., WNT, Warszawa 2001.
 7. Kuniszyk M., Słowniczek analityka (odc.4), "Panorama Orbisu" nr 5/2004.
 8. Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 9. Opolski K., Marketing i jakość - wzajemne związki, "Problemy Jakości" nr 3/2002.
 10. Parasuraman A., Zeithmal V.A., Berry L., A Conceptual Model of Service Quality and Its implications for Future Research, "Journal of Marketing" Fali N° 49/1985.
 11. Sarafin M., Knowledge management, słowo (przed) wstępne, "Problemy Jakości", nr 3/1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu