BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krauze Kazimierz, Krauze Anna
Tytuł
Ocena efektywności silnej rynku kapitałowego spółek sektora informatycznego notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
Evaluation of the effectiveness of the capital market IT sector companies listed on the stock exchange in Warsaw
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 143-160, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Efektywność informacji, Analiza empiryczna
Capital market, Information effectiveness, Empirical analysis
Uwagi
streszcz., summ
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W pracy, bazując na odpowiednich miesięcznych szeregach czasowych, bada się silną efektywność 9 spółek sektora informatycznego, notowanych nieprzerwanie od stycznia 2002 r.. do kwietnia 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. COMARCH, CSS, ELZAB, IBSYSTEM, IGROUP, MCI, PROKOM, SIMPLE, TALEX. W analizie tej prze¬prowadza się zarówno ocenę umiejętności selekcyjnych, jak i umiejętności wyczucia rynku. Użyte są tu modele typu Sharpe'a, Jensena i Treynora-Mazuy'ego, ich różne modyfikacje (w tym: modele uwzględniające m.in. zdarzenia nietypowe), a także wskaźniki Sharpe'a, alfa Sharpe'a, Jensena i Treynora. Pozwala to na przeprowadzenie różnych rangowań rozważanych spółek giełdowych.(abstrakt oryginalny)

In the paper, basing on the relevant monthly time series, a strong effectiveness of nine information sector's companies, quoted continuously since January 2002 to April 2007 at the Warsaw Stock Exchange, i.e. COMARCH, CSS, ELZAB, IBSYSTEM, IGROUP, MCI, PROKOM, SIMPLE, TALEX, is investigated. Evaluations of selectivity as well as market timing are carried out in the analysis. The Sharpe, Jensen and Treynor-Mazuy models, some their modifications (including outliers), as well the Sharpe, alpha Sharpe, Jensen and Trey- nor ratios are used here. It allows performing various ranks of the considered companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczek S. B., Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 2. Cambell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton 1997.
 3. Czekaj J., Woś M. i Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa 2001.
 4. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa. 2005.
 5. EltonJ.E., Gruber M J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG- Press, Warszawa 1998.
 6. Fama E., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", 1970, vol. 25, no. 2, s. 383-417.
 7. Fama E., The Behaviour of Stock Market Prices, "Journal of Business", 1965, vol. 38, s. 34- 105.
 8. Henriksson R. T., Market Timing and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation, "Journal of Business", 1985, vol. 57, s. 73-96.
 9. Ippolito R. A., Efficiency with Costly Information: A Study of Mutual Fund Performance, 1965-1985, "Quarterly Journal of Economics", 1989, vol. 104, s. 1-23.
 10. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finanso¬wa, PWN, Warszawa 2006.
 11. Jensen M.C., The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, "Journal of Finance", Mayl968, vol. 23, no. 2, s. 389-415.
 12. Krauze A, Krauze K., Modelowanie stóp zwrotu oraz kursów akcji spółek internetowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Współczesne aspekty in¬formacji, red. J. Goliński i K. Krauze, Monografie i Opracowania 551, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 149-172.
 13. Krauze K., Krauze A, Analiza efektywności oraz ryzyka rynkowego spółek internetowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński i K. Krauze, Monografie i Opracowania 551, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008a, s. 173-187.
 14. Krauze K., Krauze A, Analiza silnej efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych Pioneera charakteryzujących się różnym poziomem ryzyka, "Przegląd Statystyczny", 2008b, tom 55, zeszyt 4, s. 90-102.
 15. Krauze K., Krauze A., Modelling the Open Pension Funds: The Case of Poland. Evaluation of Market Strong Efficiency, [w:], FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, Volume 6. Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision- Making, red. W. Milo, G. Szafrański, P. Wdowiński, Łódź 2009, s. 163-176.
 16. Krauze K., Modelowanie ekonometryczne i weryfikacja hipotez dotyczących integracji i kointegracji szeregów czasowych w warunkach występowania załamań strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 17. Luenberger D.G., Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa 2003.
 18. Ross S.A., The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, "Journal of Economic Theory", 1976, t. 13, s. 341-360.
 19. Rutterford J., Introduction to Stock Exchange Investment, wyd. 2, The Macmillan Press Ltd, Houndmills 1993.
 20. Sharpe W.F. A Simplified Model for Portfolio Analysis, "Management Science", January 1963, s. 277-293
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu