BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najda Marta
Tytuł
Weryfikacja wpływu procesu wirtualizacji przedsiębiorstwa na poziom jego konkurencyjności
Impact of virtualization process on the level of competitiveness of the firm
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 177-187, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wirtualizacja, Działalność gospodarcza
Enterprise competitiveness, Virtualization, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Na gruncie teoretycznym przyjmuje się, że wirtualizacja organizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa zwiększa jego konkurencyjność. Niemniej jednak, jest to tylko pewna hipoteza, która powinna zostać poddana empirycznej weryfikacji. Tymczasem, koncepcja organizacji wirtualnej jest częściej przedmiotem teoretycznych rozważań niż empirycznych analiz. Istnieje zatem wyraźna potrzeba sprawdzenia rzeczywistej efektywności rozwiązań organizacyjnych proponowanych w teoretycznym modelu koncepcji. Dlatego, w niniejszym opracowaniu dokonano empirycznej weryfikacji wpływu procesu wirtualizacji na poziom konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. (abstrakt oryginalny)

On the theoretical basis it is assumed that organizational virtualness of a firm improves its level of competitiveness. However, it is just a theoretical hypothesis that should be a subject of empirical verification. Due to the lack of empirical research work concerning the problem there is a need for a clear proof of true effectiveness of organizational solutions proposed in theoretical concept of virtual organization. This article presents statistical verification of the impact of virtualization process on the level of competitiveness of firms operating in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Camarinha-Matos L.M. (red.) (2002) Collaborative Business Ecosystems and Virtual Enterprises, Kluwer Academic Publishers.
  2. Classification of high-technology product and industries (1995), dokument DSTI/EAS/IND/STP(95)1, OECD, Paryż, http://europa.eu.int;
  3. Economic, Science & Technology and Employment statistics (2004), dokument elektroniczny dostępny na stronie http://www.europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/hrst/hrst_sectors.pdf,
  4. Handy Ch. (1995), Trust and the Virtual Organization, "Harvard Business Review", May-June, s. 44-48.
  5. Kotorov R.P. (2000), Virtual Organization: Conceptual Analysis of the Limits of its Decentralization, "Journal of Modem Business", http:///jmb/jmb.htm.
  6. Mirkin B., Eleven Ways to Look At the Chi-Squared Coefficient for Contingency Tables, The American Statistician, 2001, Vol. 55, No. 2, s. 111 - 120.
  7. Sobczyk M. (2000) Statystyka, PWN, Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2004 r. Nr 173.
  9. Venkatraman N., Henderson J.C. (1998), Real strategies for virtual organizing, "Sloan Management Review", Vol. 40, No. 1, s. 33 - 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu