BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołoma Andrzej
Tytuł
Niektóre rezultaty badań nad źródłami uzyskiwania informacji o usługach bankowych przez właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw
Some of the results of research on the sources for obtaining information on banking services by the owners of micro and small enterprises
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 189-198, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Usługi bankowe, Badanie jakościowe, Ryzyko kredytowe, Źródła informacji
Banking services, Qualitative research, Credit risk, Information source
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł sygnalizuje niektóre wyniki badań dotyczące usług bankowych przeprowadzone wśród 342 właścicieli przedsiębiorstw mikro i małych, funkcjonujących na obszarze regionu warmińsko-mazurskiego. Artykuł relacjonuje znaczenie różnych źródeł informacji o usługach bankowych dla analizowanej populacji właścicieli. Wyniki badań wskazują, że znaczenie jakie przywiązują respondenci do poszczególnych źródeł informacji jest uzależnione od wielkości firmy (mierzonej przez liczbę zatrudnionych osób) oraz czasu kierowania nią przez właściciela. (abstrakt oryginalny)

The article presents some of the findings from research concerning bank services. Study was conducted between owners of 342 micro and small firms operating in Warmińsko- Mazurskie voivodeship. The paper discusses the importance of the various sources of information regarding bank services to owners of small business. The results indicate that importance of particular source of information to respondents depends on firm size (measured by number of employees) and firm age (measured by years in business). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agor A.W.(red), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać. Wyd. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998.
 2. Asterbo T., Bernhardt I., Start-up financing, owner characteristics, and survival. W: Journal of Economics & Business 2003, nr 55, s. 303-319.
 3. Credit Scoring in Small Business Lending: Bane or Blessing. W: Financial Update. Federal Reserve Bank of Atlanta, 1999, nr 2, s. 1-3.
 4. Dybiec Z., Nieuzasadniony sarkazm.W: Matematyka 2001, nr 6.
 5. Flejerski S., Świecka B. (red), Elementy finansów i bankowości. CeDeWu, Warszawa 2006, s. 217.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk K.(red.) Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Difin, Warszawa
 7. Grzywacz J., Podstawy bankowości. Difin, Warszawa 2002, s. 148.
 8. Hayek A., Law, Legislation and Liberty. T. 1,Rules and Order. University of Chicago Press, Chicago 1973 s. 52 i n.
 9. Lawson T., Reorienting economic. Roütledge, London 2003.
 10. Lenczewski C., Niedziółka P., Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałów. W: Bank i Kredyt 2005, nr 5, s. 28-40.
 11. Miklewicz Z., Pluskota P., Świecka B., Usługi bankowe. W: S.Flejterski, A.Panasiuk, J.Perenc, G.Rosa (red.) Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 336.
 12. Th. M. Newcomb, R. H. Turner, PH. E., Converse, Psychologia społeczna. Studium interakcji ludzkich. PWN, Warszawa 1990, s. 214.
 13. Safin K., Zarządzanie małą firmą. Wyd. AE. Wrocław 2003, s. 111.
 14. Saunders A., Metody pomiary ryzyka kredytowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 19.
 15. Sawier-Kasprzyk I., Widawska-Stanisz A., CRM jako narzędzie budowania relacji z klientami w przedsiębiorstwie usługowym. W: Innowacje w marketingu. Wyd. Uniwersytet Gdański, Sopot 2003.
 16. Stachowicz-Stanusch A. Stachowicz J., Zarządzanie poprzez wartości a proces wdrażania zarządzania relacjami z klientami w przedsiębiorstwie usługowym. W: 2002,s.314-322.
 17. Stanisławska E.,, Kwantyfikacja oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych metodami regresyjnymi. Inflacja- prognozy. W: Bank i Kredyt 2005, nr 4 , s. 15-29.
 18. Świgoń M., Bariery informacyjne. Wyd. SBP, Warszawa 2006, s. 41.
 19. Tomkins R., Kotler's feast of ideas: Interview. W: Financial Times 2003, nr z 29.05, s. 13.
 20. Wiatrak A.P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania. W: Współczesne Zarządzanie 2003, nr 3.
 21. Vanberg J., Mathematikmanie und die Krise der Ökonomik. W: Schweizer Monatshefte 2004, nr 9/10, s. 21-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu