BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tereszczyk-Kaczmarek Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola etyki w bankach obsługujących jednostki samorządu terytorialnego
THE ROLE of ETHICS in the BANKS SERVING the LOCAL GOVERNMENT UNITS
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 225-235, tab. ,rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Zaufanie publiczne, Etyka, Bankowość, Samorząd terytorialny
Public confidence, Ethics, Banking, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kwestie etycznego postępowania w zglobalizowanym świecie stają się co-raz większym problemem ludzkości i stanowią wyzwanie współczesnego świata. Panuje powszechny pogląd, że banki powinny być instytucjami zaufania publicznego. Mimo że nie ma jednoznacznych podstaw prawnych powyższego stwierdzenia, w orzecznictwie sądowym, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym, pojawia się pogląd, że bank pełni rolę instytucji zaufania publicznego. Taka kwalifikacja wymusza najwyższą staranność przy wykonywaniu powierzonych zadań oraz stosowanie surowych zasad odpowiedzialności. Przez lata ban-ki traktowane były jako instytucje, które nigdy nie zawodzą. Im klienci powierzają oszczędności całego życia, a instytucje administracji publicznej swoje bu-dżety. Nic więc dziwnego, że bankowość określana jest zobowiązującym mia-nem dobra publicznego. Banki mają więc charakter dualny: są zarazem przedsiębiorstwami handlowymi oraz instytucjami zaufania publicznego. Istotą jest więc szukanie równowagi pomiędzy dochodowością a stabilnością i przestrzeganiem zasad etyki.(fragment tekstu)

Banks are an essential part of the financial market. Banks act as an intermediary financial institutions and public trust. Ethical banking activities contribute to the economic development of the region and act positively to the local community. Aim of this study is to show the importance of cooperation between the banking sector and local government units. The cooperation of local government with the Bank of Ethics may be an opportunity to build a positive image of local government. It may also contribute to the perception of local government as a credible and worthy of the region of interest. Ethical and responsible behavior of banks contribute to the development of the economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Flejterski, Ekonomia jest najtrudniejsza, najciekawsza, najwspanialsza, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2011, s. 133.
  2. K. Brzozowska, Banki i ich działalność, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2001, s. 17.
  3. T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s. 6.
  4. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 357.
  5. H. Izdebski, Introduction to Public Administration and Administrative Law, Liber, Warsza-wa 2006, s. 31-32.
  6. M. Środa, Ludzie zasad i ludzie troski, www.wyborcza.pl. (21.05.12).
  7. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 1997, s. 61.
  8. B. Filipiak, S. Flejterski, Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 11.
  9. K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 113.
  10. A. Lewicki, Współpraca banków i JST - szanse i wyzwania, www.kongres.zgwrp.pl (22.05.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu